Savivaldybės lūkesčiai, susiję su UAB „Plungės šilumos tinklai“

2020-08-07

Plungės rajono savivaldybė išreiškė Plungės šilumos tinklams savo lūkesčius dėl šiai bendrovei keliamų tikslų bei veiklos principų. Lūkesčiai suformuoti visai bendrovės valdybos kadencijai, tačiau esant poreikiui lūkesčių raštas gali būti naujinamas.

Savivaldybė nesiekia apriboti ar išplėsti bendrovės, jos valdymo organų teisių ar pareigų. Bendrovės  valdymo organai privalo prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, vadovaujantis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Bendrovės misija – saugus ir patikimas vartotojų aprūpinimas šilumos energija neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.

Bendrovė turi vadovautis Plungės rajono šilumos ūkio specialiuoju planu, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų ilgalaikiu planu, priimta Nacionaline atsinaujinančių energijos  išteklių plėtros programa, kas metai tvirtinamomis planuojamomis investicijomis bei pačios bendrovės numatyta 2019-2023 metų veiklos strategija, dalyvauti ir teikti pasiūlymus Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo procese, nuolat didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei maksimaliai naudotis ES teikiamų fondų parama, užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą rajone, vesti derybas su nepriklausomu šilumos gamintoju dėl superkamos šilumos energijos kainos mažinimo, dėti pastangas didinant šilumos energijos vartotojų skaičių, lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių kuro rinkoje, o biržoje sekti ir mažiausiomis kainomis vykdyti biokuro pirkimus, profesionaliai ir dėmesingai komunikuoti su vartotoju, atsižvelgti į konkrečius prašymus ar skundus, skatinti bendrovės specialistų inovatyvų požiūrį į kaimų seniūnijose esančias katilines, efektyviai vykdyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, šilumos energiją pastatams tiekiant pagal poreikį , operatyviai reaguoti į avarines situacijas, sekti ir domėtis technologinėmis naujovėmis ir informacinių sistemų galimybėmis, aptarnaujant šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų duomenis, skatinti tobulinti darbuotojų motyvaciją, optimizuoti paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas.

Siekdami, kad bendrovė užtikrintų saugų, patikimą, mažiausių sąnaudų šilumos energijos tiekimą vartotojams, Plungės šilumos tinklų valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas turėtų periodiškai pristatyti akcininkui atnaujintą strateginį planą ir valdybos informaciją apie bendrovės veiklos strategijos į gyvendinimą.

Tikimasi, jog bendrovė veiks efektyviai ir užtikrins, kad monopolinių požymių turinčios paslaugos vartotojams būtų teikiamos žemiausia kaina.

Ypatingas dėmesys ir toliau turi būti skiriamas bendrovės vertės didinimui, o tam į takos turi geras į staigos  į vaizdis viešojoje erdvėje, bendrovės finansinis stabilumas, paskolų grąžinimas, veiklos pelningumas, klientų aptarnavimas.

Tikimasi, kad Plungės šilumos tinklai liks pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bendrovė, kuri teiks aukštos kokybės paslaugas ir sieks tapti lydere savo į monių grupėje.

Akcininkas tikisi, kad bendrovėje bus į diegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų į statymo nuostatomis. Bendrovė viešai skelbs savo strategiją, veiklos ataskaitas, vadovų darbo užmokestį ir kitą teisės aktais nustatytą informaciją.

Bendrovė turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir saugią darbo aplinką bei išlaikyti kvalifikuotą personalą. Kadangi bendrovė yra viešųjų paslaugų teikėja, neišvengiamas bendravimas su vartotojais, todėl prašoma, kad darbuotojai kvalifikuotai aptarnautų klientus, o atlikti darbai atitiktų aptarnavimo standarto kokybės reikalavimus.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.