Savivaldybės lūkesčiai, susiję su bendrove „Plungės vandenys“

2020-07-20

 

Plungės rajono savivaldybė išreiškė lūkesčius, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ veiklos kryptimis, bendrovei keliamais tikslais bei veiklos principais. Lūkesčiai suformuoti visai bendrovės valdybos kadencijai, esant poreikiui, gali būti atnaujinami.

Bendrovės misija – tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei, bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų (paviršinių ir buitinių) tvarkymas.

Bendrovė turi užtikrinti jai akcininko pavestos Savivaldybės savarankiškosios funkcijos į gyvendinimą. Tikimasi, kad ir toliau bus plėtojama ir atnaujinama infrastruktūra, technika, diegiama pažangi programinė į ranga. Valdymo organai dės visas pastangas, kad bendrovė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus, veiktų efektyviai, užtikrinant, kad monopolinių požymių turinčios paslaugos būtų teikiamos žemiausia kaina. Tikimasi, kad pavyks gerinti klientų aptarnavimą, operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus. „Plungės vandenys“ turi veikti pagal rinkos poreikius, teikti aukštos kokybės paslaugas ir siekti tapti lydere savo į monių grupėje.

„Plungės vandenys“ turi užtikrinti ir optimaliai paskirstyti turimus išteklius bei užtikrinti kokybišką procesų valdymą. Optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, siekti galimybės gauti pelno. Racionaliai naudoti gamtos išteklius. Orientuotis į ilgalaikę sėkmę: tapti patraukliu darbdaviu, į traukti darbuotojus į bendrovės gyvenimą, žmogiškųjų išteklių veiklas sieti su bendrovės vertybėmis, kurti patrauklų į vaizdį , ypatingą dėmesį skiriant aukštai aptarnavimo kultūrai.

Akcininkas tikisi, kad bendrovėje bus į diegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų į statymo nuostatomis. „Plungės vandenys“ turi viešai  skelbti bendrovės strategiją, veiklos ataskaitas, vadovų darbo užmokestį  ir kitą teisės aktais nustatytą informaciją.

Akcininkas turi lūkesčių ir dėl bendrovės socialinė atsakomybės: „Plungės vandenys“ turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir saugią darbo aplinką bei išlaikyti kvalifikuotą personalą. Bendrovei svarbu suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą komandą, todėl tikimasi, kad bus sudarytos sąlygos darbuotojų tobulėjimui  ir kvalifikacijos kėlimui.  

Akcininkas tikisi, kad bendrovės valdyba iš anksto informuos apie esminius sprendimus (dėl vadovo pasikeitimo, valdybos narių interesų konflikto, teisinių ginčų, didelio masto darbuotojų atleidimo, planuojamo stambus pirkinio ar pardavimo, galimos žalos visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui, bet kokio lygio korupcijos ar politinės intervencijos, planuojamos paramos teikimo ir pan).  

Už numatytų tikslų į gyvendinimą, jų perkėlimą į „Plungės vandenų“ strateginį veiklos planą atsakingas šios bendrovės direktorius.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.