Projekto ,,Lyderių laikas 3”Plungės kūrybinės komandos antroji konsultacija

2018-05-29

Gegužės 18 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre įvyko antroji konsultacija ,,Lyderių laikas 3“ (LL3) kūrybinei komandai. Plungės kūrybinė komanda kartu su konsultantu dr. Aurimu Juozaičiu aptarė atliktus darbus, sugrįžo prie esminių darbų šiame projekte, pasitvirtino vertybinių elgsenų aprašą, aptarė pokyčioprojekto temų kryptis. Komandos nariai turi reguliariai informuoti apie tai, kaip vyksta LL3 kūrybinės komandos darbas, turi savo organizacijose LL3 pokyčio projekto realizavimui suburti reikalingą iniciatyvinę grupę, kuri padėtų įgyvendinti pokytį. Pirmoje konsultacijoje buvo aptartos pagrindinės projekto vertybės. Kūrybinės komandos dalyviai savo organizacijose, remdamiesi šiomis vertybėmis,  turi susikurti darbo projekto taisykles ir atsinešti jas į III susitikimą. Plungės kūrybinė komanda aptarė pokyčio projekto temas. Buvo pasiūlytos šios temos: tėvų atsakomybės, vaiko individualios pažangos, bendravimo ir bendradarbiavimo per emocinio saugumo ir tėvystės įgūdžių formavimą, tobulinant ugdymo (-si) aplinką, vadovų ir mokytojų kolegialumo bei profesionalumo stiprinimo, emocinio saugumo. Taip pat buvo pasiūlyta visos dienos mokyklos idėja. Iš aptartų temų turės būti pasirinkta viena. Dėl jos dar bus diskutuojama. Į rajono pokyčio projekto temos išgryninimą ir įgyvendinimą bus įtraukti neformaliosios programos ir magistrantūros studijų dalyviai.

Apie projekto veiklas bus informuojamos visos ugdymo įstaigos, nepriklausomai, ar dalyvauja projekte, ar ne. Rajono ugdymo įstaigos jau dalyvavo profesinio kapitalo tyrime. Profesinio kapitalo matavimo rezultatai skirti projekte dalyvaujančioms savivaldybėms. Tyrimo ataskaitą gaus tyrime dalyvavusi ugdymo įstaiga, kurios 75 % mokytojų dalyvavo tyrime. Rezultatų analizė leis savivaldybės pokyčio projekto kūrybinei komandai bei kiekvienos tyrime dalyvavusios ugdymo įstaigos vadovui įsivertinti situaciją, priimti sprendimus, susietus su mokinių mokymosi pasiekimų gerinimu, didinant mokytojų profesionalumą.

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai nėra komandos nariai, bet atvyksta į konsultacijas. Pirmoje konsultacijoje dalyvavo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, o antroje – pavaduotoja Vitalija Pociutė. Skyriaus darbuotojų nuomonė yra svarbi gryninant pokyčio temą.

Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja metodinei veiklai,
Plungės KK vadovė Laima Galvanauskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.