Pristatyti Plungės jūros pakrantės sutvarkymo projekto apmatai

2018-06-19

 

Plungės rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio“ pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Projektui įgyvendinti rengiamas techninis projektas „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas“, kurio viešas aptarimas savivaldybės administracijoje įvyko birželio 19 dieną. Projektą pristatė UAB „Urbanistika“ darbuotojai Vaidotas Šeibokas ir Ugnė Budginaitė.

Realizuojant rengiamą techninį projektą, bus sukurta poilsio ir rekreacijos infrastruktūra prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros). Numatoma įrengti rekreacinės sportinės laivybos prieplaukas, pėsčiųjų tiltą, vaikų žaidimo, sporto ir mankštinimosi aikšteles, paplūdimį, pėsčiųjų ir dviračių takus, pertvarkyti esamas, įrengti naujas inžinerines komunikacijas, privažiavimo kelius, pilnaverčius želdynus, atitinkančius aktyvios ir pasyvios rekreacijos poreikius.

Siekiamas rezultatas – padidinti dabartinių apleistų pakrančių rekreacinį ir investicinį patrauklumą, išnaudoti vertybinį potencialą teritoriją integruojant į susiformavusią urbanistinę struktūrą. Siekiant šių tikslų gali būti kooperuojamos viešojo ir privataus sektoriaus lėšos.

Projektuojama teritorija suskirstyta į sąlyginius investicijų pritraukimo, verslo skatinimo centrus, turinčius skirtingus naudojimo profilius.

Projektas Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga” remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose”.

Projekto įgyvendinimo tikslas – numatyti kraštovaizdžio formavimo priemones, kurios padėtų išsaugoti vietovės kraštovaizdį, gerinti vietovės ekologinę būklę, užtikrinti kraštovaizdžio formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas, išryškinti ir atkurti teritorijoje esančias gamtines ir kultūrines vertybes.

Projektui keliami šie uždaviniai: mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją (atskirųjų, priklausomųjų želdynų kūrimas, esamų želdinių pertvarkymas, želdinių grupių, juostų įveisimas); pagerinti rūšių išlikimo sąlygas (retų rūšių, vietinės augalijos ir gyvūnijos saugojimas, invazinių rūšių naikinimas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių migracijai, suformavimas ar atnaujinimas, esamų želdinių, želdinių grupių tvarkymas, želdinių sveikumo išsaugojimas); išsaugoti gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę. Tai apima kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą (gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų apsauga, reljefo atstatymas ir tvarkymas, panoramų, perspektyvų atvėrimas, estetinės vietovės būklės gerinimas); sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti teritoriją kraštovaizdžio ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais, pateikti informaciją apie vertybes vietovėje.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.