Prieš kasant – atitverti ir pažymėti informaciniu ženklu

2018-10-25

 

Plungės savivaldybėje įsigaliojo nauja tvarka, kurios turi paisyti fiziniai ir juridiniai asmenys, prašantys leidimų žemės kasimo darbams.

Statytojas (užsakovas), turintis statybą leidžiantį dokumentą, privalo informuoti atitinkamos seniūnijos seniūną apie numatytų atlikti žemės darbų pradžią viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), pristatyti seniūnui statybą leidžiančio dokumento ir projekto  sklypo plano, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos, kopijas ir gauti iš atitinkamos seniūnijos seniūno, atstovaujančio Savivaldybei, būtinus sutikimus. 

Žiemos sezono metu, t. y. nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d., esant nepalankioms oro sąlygoms, leidimas žemės darbams vykdyti išduodamas tik požeminių komunikacijų avarijoms likviduoti.

Statytojas privalo kartu su seniūnu ar seniūno įgaliotu asmeniu prieš darbų pradžią apžiūrėti vykdytinų žemės darbų teritoriją, nustatyti esamų dangų ir želdinių būklę, objekto aptvėrimo ribas, laikinų privažiavimo kelių įrengimo, medžiagų sandėliavimo vietas. Esant būtinumui gali būti surašomas tokios apžiūros aktas, darbų teritorija fiksuojama fotonuotraukomis ar kitomis vaizdo fiksavimo priemonėmis.

Kasimo darbų iniciatorius turi ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios informuoti asmenis, kurių kompetencijai priklauso žemės darbų vykdymo vietoje esantys požeminiai tinklai bei jų apsaugos zonos.

Jei žemės darbus reikia vykdyti kelyje, gatvėje ar jų apsaugos zonoje, neuždarant automobilių eismo ar pėsčiųjų praėjimo, – įrengti apie tai įspėjančius kelio ženklus, o jų pastatymo vietas suderinti kelių policijoje ir seniūnijoje, kurioje bus vykdomi žemės kasimo darbai.

Jei žemės darbus reikia vykdyti kelyje ilgiau kaip vieną parą, apie eismo uždarymą informuoti specialiąsias tarnybas bei autobusų parką, jei darbų vykdymo vietoje numatytas maršrutinių autobusų judėjimas, informaciją (su darbų pradžia ir pabaiga) paskelbti spaudoje ir internetinėje svetainėje plunge.lt.

Baigus kasimo darbus reikia per 10 kalendorinių dienų atkurti žemės paviršiaus lygį tokį, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeisti pagal projekto sprendimus.

Jei žemės darbai vykdomi ne mažiau kaip 15 dienų, būtina įrengti informacines lentas, kuriose nurodomas darbų objekte pavadinimas, statytojo (rangovo) ir subrangovo pavadinimas, darbų pradžia ir pabaiga, darbų vadovo kontaktai.

Atsisiųsti – informacinis stendas ir reikalavimai jam.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.