Pradedamos tvarkyti cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos

2020-01-02

Projektas „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“

Plungės rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2019 m. gruodžio 20 d. pasirašė projekto „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“ finansavimo ir administravimo sutartį . Projektas bus į gyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“.

Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 259 585,52 Eur.

Projektui skiriamas finansavimas – 1 196 606,24 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 62 979,28 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto tikslas – siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei pavojingų cheminių medžiagų grunte lygį , į gyvendinti priemones, skirtas užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių kaime ir cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos, esančios Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio, sutvarkymui.

Įgyvendinant projektą bus tvarkomos 2 teritorijos pagal atskirus tvarkymo planus:

1. Pirma teritorija yra buvusioje naftos produktų bazės teritorijoje Plungės rajone, Šateikių seniūnijoje, Narvaišių k. Šioje teritorijoje planuojama sutvarkyti apie 0,18 ha užterštą teritoriją.

2. Antra teritorija yra cheminėmis medžiagomis užteršta teritorijoja esanti Plungės mieste, Birutės gatvėje, greta Gandingos HE tvenkinio. Šioje teritorijoje planuojama sutvarkyti apie 0,8118 ha užterštą teritoriją.

Bendrai viso projektu metu abiejose teritorijose planuojama sutvarkyti 0,99 ha užterštą teritoriją.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.