Pokyčiai socialinės paramos srityje 2020 m.

2020-01-07

Nuo 2020 m. sausio 1 d. į sigaliojo šie Vyriausybės patvirtinti dydžiai:

    BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS DYDIS – 39 eurai (2019 m. – 38 eurai).
Atitinkamai padidėja nuo jo priklausančių išmokų dydžiai:
   išmoka vaikui – 60,06 Eur,
   papildoma išmoka vaikui – 40,17 Eur,
   išmoka neį galiam vaikui (asmeniui) – 100, 23 Eur,  
   išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui – 58,50 Eur,
   išmoka nėščiai moteriai – 250,77 Eur,
   globos išmoka, globos išmokos tikslinis priedas – 156 Eur,
   išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai – 234 Eur,
   išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui – 156 Eur,
   vienkartinė išmoka į sikurti – 2 925 Eur,
   laidojimo pašalpa – 312 Eur,  
   parama palaikams parvežti – 2 106 Eur ir kitos išmokos.

   Atkreipiame dėmesį , kad nuo šių metų papildomą išmoką vaikui gali gauti šeimos, kurių praėjusių kalendorinių metų ar praėjusių 12 kalendorinių mėnesių pajamos vienam šeimos nariui buvo mažesnės nei 250 Eur (2019 m. – 183 Eur).

   Taip pat papildoma išmoka neį galiam vaikui (asmeniui) iki 21 m. priklauso kiekvienam neį galiam vaikui (asmeniui),  kuriam nustatytas neį galumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (į skaitant ir profesinio mokymosi į staigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo, ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą).  

    TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 117 eurų (2019 m. – 114 eurų).
Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydžius, didėja tikslinės kompensacijos asmenims, kuriems nustatytas:
   pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 128,7 Eur,
   antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – 70,20 Eur,
   pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 304, 20 Eur,  
   antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis –222, 30 Eur.

   VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 125 eurai (2019 m. – 122 eurai).
Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį , didės socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, karšto, geriamojo vandens išlaidų kompensacijos.

    Atkreipiame dėmesį , kad didesnes išmokas už sausį gyventojai gaus vasario mėnesį .


Socialinės paramos skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.