Po Savivaldybės tarybos posėdžio

2021-06-24
Tarybos posėdžio vaizdo į rašas

 

 

 

 

 

 


 

Birželio 23 dieną į vyko nuotolinis Savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – per 30 klausimų. Posėdyje buvo patvirtinti „Babrungo“ progimnazijos, „Ryto“ pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai, nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Žlibinų kultūros centre, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, patvirtintas 2021–2022 mokslo metų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, patvirtintas Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainynas, nustatytas žemės mokesčio tarifas 2022 metų mokestiniam laikotarpiui (procentais) nuo žemės mokestinės vertės pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Patikslintas Savivaldybės 2021 metų biudžetas

Dėl Plungės rajono savivaldybei numatytų tikslinių lėšų didėja biudžeto pajamos ir išlaidos, todėl buvo priimtas sprendimas patikslinti 2021 m. biudžete patvirtintas pajamas ir asignavimus.

Pajamos didinamos 491 152 eurų:  148 500 eurų  Socialinės apsaugos ir darbo ministro į sakymu skiriama lėšų valstybinėms funkcijoms vykdyti ( 115 800 eurų numatyta socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, 32 700 eurų – socialinėms paslaugoms);  245 900 eurų skirta VIPA dotacija projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“;  94 752 eurų – Vyriausybės nutarimu iš Vyriausybės rezervo skirta Savivaldybės patirtoms išlaidoms, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą, kompensuoti:  2 000 eurų Socialinių paslaugų centro prašymu didinamos pajamos už prekes ir paslaugas.

Gavus VIPA dotaciją projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“, Žemaičių dailės muziejui numatytos lėšos perskirstytos kitoms reikmėms.

 

Aštuonios savivaldybės į staigos galės teikti paraiškas dėl saulės jėgainių

Savivaldybės taryba pritarė, kad  Plungės rajono savivaldybės į staigos teiktų paraiškas finansavimui pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės  ir gyvenamosios (į vairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.

Pritarta, kad 8 į staigos – Plungės rajono savivaldybės kultūros centras, Žemaičių dailės muziejus, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija, Kulių gimnazija, Platelių gimnazija, Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija, Plungės specialiojo ugdymo centras, lopšelis-darželis „Vyturėlis” su filialais teiktų paraiškas gauti finansavimą atsinaujinantiems energijos ištekliams panaudoti  jų valdomuose pastatuose.

Sėkmės atveju Savivaldybė prisidėtų ne mažiau 20 proc. projekto išlaidų vertės.

 

Suteikti vykdomosios institucijos į galiojimai Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei

Savivaldybės taryba pritarė sprendimo projektui paskirstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  funkcijas pagal pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas turės teisę pagal savo kompetenciją leisti į sakymus, tokiu būdu bus atskirtos ir padalintos atsakomybės tarp Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo.

Tokia tvarka plačiai paplitusi ir kitose savivaldybėse. Tai palengvina ir paspartina savivaldybės administracijos darbą į gyvendinant teisės aktuose numatytas savarankiškąsias ir valstybės savivaldybei priskirtas funkcijas, mažina administracinę naštą. Sparčiau vyksta administraciniai procesai ir procedūros, kai vienas ir tas pats asmuo tam tikroje srityje veikia nuosekliai nuo idėjos, užduočių numatymo, vystymo iki sprendimų priėmimo ir jų į gyvendinimo.

 

Pritarta projekto „Vandens transporto nuleidimo vietos į rengimas Gandingos HE tvenkinyje, Plungėje“ paraiškos teikimui

Pritarta „Vandens transporto nuleidimo vietos į rengimas Gandingos HE tvenkinyje, Plungėje“ paraiškos teikimui finansavimui gauti pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą Plungės irklavimo bazės teritorijoje. čŒia šiuo metu nėra vandens transporto nuleidimo vietos, o vandens sporto priemonės tiesiog nunešamos į vandenį .

Šiuo metu Plungės rajono savivaldybės administracija į gyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“.  

Plungės sporto ir rekreacijos centras kartu su Plungės rajono savivaldybės administracija planuoja į gyvendinti projektą „Sporto paskirties pastatų – irklavimo bazės, Plungės m., V. Mačernio g. 42A, rekonstravimas“. Numatoma rekonstruoti du irklavimo bazės pastatus, sujungiant juos į vieną. Atnaujinta infrastruktūra sudarytų sąlygas užsiimti irklavimo sportu.

Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos į rengimo projektu siekiama kompleksiškai sutvarkyti irklavimo bazės teritoriją, sudaryti bendruomenei sąlygas užsiimti sportu ir rekreacija. Preliminarus lėšų poreikis vandens transporto priemonių nuleidimo vietai į rengti – 47 000 eurų. Maksimalus skiriamas finansavimas pagal aprašą – 25 000 eurų, minimalus Savivaldybės indėlis – ne mažiau 30 proc.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.