Po neeilinio Savivaldybės tarybos posėdžio

2021-05-14
 


 

 
Gegužės 13 dieną prisiekė Savivaldybės tarybos narė Gintarė Drackienė

Gegužės 13 dieną neeilinio Savivaldybės tarybos posėdžio metu prisiekė Savivaldybės tarybos narė Gintarė Drackienė, kuri pakeitė gegužės pradžioje mirusį Tomą Raudį , dirbusį Savivaldybės taryboje nuo 2011 metų.

 

Balsų dauguma Savivaldybės taryba nusprendė kreiptis į teismą dėl mero apkaltos

Po ilgų diskusijų, išklausę Plungės rajono savivaldybės tarybos komisijos Plungės rajono savivaldybės tarybos narių 2020 m. gruodžio 22 d. teikime pateiktiems faktams, ar meras Audrius Klišonis sulaužė priesaiką ir nevykdė nustatytų į galiojimų, ištirti pirmininkės Vidos Bondauskienės pristatytą komisijos priimtos išvados santrauką, taip pat išklausę mero pasisakymą dėl apkaltos proceso ir komisijos darbo, Savivaldybės tarybos nariai neeiliniame posėdyje perėjo prie balsavimo procedūros.

Komisijos teikimu, yra pagrindas kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam teisės aktuose nustatytų į galiojimų.

Už tai, kad dėl mero apkaltos būtų kreiptasi į teismą, pasisakė 14, prieš – 7 Savivaldybės tarybos nariai, 3 – susilaikė.

Teismui nagrinėjant pateiktą prašymą Savivaldybės tarybai atstovauti deleguoti V. Bondauskienė ir Adomas Zamulskis.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus išvadą, Savivaldybės taryba mero į galiojimų netekimo procedūrą nutrauks arba mero į galiojimų procedūrą tęs toliau.

Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateiks išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam šiame ir kituose į statymuose nustatytus į galiojimus, savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero į galiojimų netekimo procedūra nutraukiama.

Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateiks išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam šiame ir kituose į statymuose nustatytų į galiojimų, savivaldybės taryba 3/5 visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras neteko savo į galiojimų. Jeigu balsuojant šiame straipsnyje nustatyta tvarka nepriimamas sprendimas, kad savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras neteko savo į galiojimų, laikoma, kad savivaldybės taryba nepritarė savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero į galiojimų netekimui. Savivaldybės tarybos narys ar savivaldybės tarybos narys – meras gali toliau vykdyti savo į galiojimus.


Savivaldybė teikia paraišką dėl Lentpjūvės gatvės rekonstravimo

Savivaldybės taryba pritarė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistų siūlymui teikti paraišką dėl Plungės miesto Lentpjūvės gatvės 2,18 km rekonstravimo finansavimo.

Planuojama preliminari projekto vertė – 3 843 380 eurų, tikimasi, kad ministerija projektą finansuos 100 procentų, tačiau Savivaldybė paraiškoje pažymi, jog iš savo biudžeto lėšų finansuotų tai, kas nebus padengta iš projekto lėšų.

Prieš savivaldybės tarybos posėdį vykusio Jungtinio (Ekonomikos, finansų ir biudžeto bei Vietos ūkio ir ekologijos komitetų) komiteto posėdžio metu svarstyta, jog, gavus finansavimą, numatyti darbai galėtų vykti etapais. Per pirmąjį etapą numatyti darbai nuo žiedinės sankryžos (su Dariaus ir Girėno g.) iki sankryžos su Margirio gatve (517 m), preliminari šios atkarpos darbų vertė – 733 000 eurų.

Aprašo nustatyta tvarka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu, valstybės lėšomis gali būti finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti infrastruktūros į rengimo ir (ar) sutvarkymo, ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo išlaidų. Savivaldybės tarybos posėdžio buvo paaiškinta, kad, esant ženkliai mažesniam finansavimo intensyvumui, jei pasiūlytos projekto finansavimo sąlygos savivaldybės netenkintų, projekto  į gyvendinimo nebus imtasi.

 

Savivaldybė teikia paraišką dėl projekto „Plungės geležinkelio stoties privažiavimo kelio Nr.17 kapitalinis remontas“ į gyvendinimo

Savivaldybės taryba pritarė projekto „Plungės geležinkelio stoties privažiavimo kelio Nr.17 kapitalinis remontas“ paraiškos teikimui ir tikisi gauti finansavimą numatytiems darbams atlikti.

Projekto tikslas – gavus finansavimą per 12 mėnesių suremontuoti Plungės geležinkelio privažiuojamąjį geležinkelio kelią Nr. 17 į miesto pramonės rajoną (iki investicinių sklypų ribos).

Preliminari planuojamo projekto vertė – 1 218 144 eurai.

Apie geležinkelio atšakos į Plungės miesto pramonės rajoną būtinumą savo nuomonę raštu išreiškė bendrovių „Litspringas“,  „Plungės Jonis-S“  bei gamybą mūsų mieste planuojančios „Baltic Non-Woven“ vadovai.

Savivaldybės tarybos narius Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys informavo, kad geležinkelio atšakos kapitalinio remonto metu krovos aikštelės liktų prie penktojo kelio, tačiau dėl remonto darbų 3 mėnesių trukmei būtų į rengta ir kita, laikina krovos aikštelė.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.