Plungės viešajai bibliotekai – 80 metų! (papildyta)

2019-10-14
Vaikų bibliotekoje atidaryta fotografo iš Klaipėdos Artūro Šeštoko ambrotipų paroda
Fotografas Artūras Šeštokas
Laikrodinės Bokšto salėje pristatyta dailininko Andriaus Miežio (Kretinga) fotokoliažų paroda
A. Miežio fotokoliažai
Žaliajame kampelyje – smagiai nusiteikusios Viešosios  bibliotekos rajono miestelių ir kaimų  darbuotojos

 

Šiemet Plungės viešoji biblioteka pažymi 80 metų veiklos sukaktį, nors yra nenuginčijamų įrodymų, kad plungiškiai knygų skaitymą ir knygų dalijimąsi buvo pamėgę daug anksčiau. Istoriniuose šaltiniuose Plungėje veikusi parapijos biblioteka (kitaip: knygynas–skaitykla) paminėta 1906 metais, o 1926 metais valsčiaus tarybos nutarimu buvo įsteigtas knygynas, kuris nemokamai (!) davė skaityti knygas vietos gyventojams.

1939 metais Plungėje buvo įsteigta valstybinė viešoji biblioteka. Biblioteka Plungėje veikė ir karo, ir pokario metais, daug kartų buvo kilnojama iš vienų patalpų į kitas, kol 2008 metų birželio 26 dieną Plungės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo investicijų projektui „Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija ir Oginskių dvaro ansamblio laikrodinės-oranžerijos restauravimas ir pritaikymas bibliotekos reikmėms“. 2009 metais iš Valstybės investicijų programos (VIP) gautas finansavimas ir pradėti pirmieji laikrodinės restauravimo darbai, po trijų metų buvo baigta laikrodinės-oranžerijos renovacija ir 2012 metų spalio 13 dieną biblioteka persikėlė į naujas patalpas.

Neatsitiktinai ir Plungės viešosios bibliotekos 80 metų veiklos sukakčiai paminėti, darbščiausiems kolektyvo nariams pagerbti, šiemet buvo pasirinktas būtent arčiausiai įkurtuvių datos buvęs spalio savaitgalis.

Reikia pripažinti, kad Plungės viešoji biblioteka, kuriai nuo 1980 metų vadovauja direktorė Violeta Skierienė, jau seniai išaugo iš standartinės bibliotekos (įstaigos, renkančios, komplektuojančios, saugančios knygas ir leidžiančios jomis naudotis visuomenei) apibūdinimo. Plungės bibliotekoje vyksta įdomus gyvenimas: susitikimai su kūrėjais ir kitose srityse pasižymėjusiais žmonėmis, parodos, protų mūšiai, čia įgyvendinami nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokomasi kalbų, puoselėjamas fotografijos menas, skatinama savanorystė. Už visa tai Plungės viešosios bibliotekos direktorei V. Skierienei ir jos vadovaujamam kolektyvui buvo perduota kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėka.

Bibliotekos veiklos neįsivaizduojamos be kūrybingo ir darbštaus kolektyvo. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas perdavė Savivaldybės vadovų sveikinimus. Už ilgametį darbą, istorinės atminties saugojimą, dėmesį krašto istorijai ir paveldui padėkojo vyresniajai bibliotekininkei Otilijai Juozapaitienei. Už originalių idėjų įgyvendinimą, lokalių ir tarptautinių projektų rengimą ir tarptautinio bendradarbiavimo tinklų mezgimą – kultūrinės veiklos organizatorėms Gintarei Gurevičiūtei Gailei ir Uršulei Padagienei. Už bibliotekos pristatymą svečiams ir turistams keliomis užsienio kalbomis, už bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos skatinimą, pristatant šiuolaikinę latvių literatūrą – aptarnavimo skyriaus vedėjai Genovaitei Matevičiūtei. Už profesionalumą ir kompetenciją, formuojant patrauklų bibliotekos fondą, už ilgametį darbą su skaitytojais – vyresniajai bibliotekininkei Daliai Domarkienei. Už įdirbį, kad kaimų ir miestelių bibliotekos taptų informacinių paslaugų teikėjomis, o bibliotekininkų žinios ir įgūdžiai būtų aukšto lygio – metodikos ir komplektavimo skyriaus vedėjai Reginai Rekašienei. Už darbą su vaikais, jų kūrybiškumo, bendrystės ir išradingumo skatinimą – vaikų literatūros skyriaus vedėjai Kristinai Pilitauskienei. Už ilgametį darbą su jaunaisiais skaitytojais, ugdant jų meilę knygai, gyvūnams ir gamtai – vyresniajai bibliotekininkei Ritai Jundulienei. Už ilgametį ir pavyzdingą darbą tvarkant bibliotekos dokumentus – raštinės darbuotojai Adelei Stonkuvienei.

Plungės viešosios bibliotekos 80 metų veiklos sukakties proga Savivaldybės administracijos direktorius įteikė padėkos raštus ir kaimų bibliotekininkėms: Aleksandravo kaimo bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Virginijai Pokvytienei – už iniciatyvą suburti kaimo žmones ir kūrybiškumą rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus Žemaitijos kultūrai ir istorijai, Šateikių kaimo bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Margaritai Gedvilienei – už krašto istorijos tyrinėjimą ir jos pristatymą vietos bendruomenei bei svečiams, Platelių miestelio vyresniajai bibliotekininkei Aušrai Vilnienei – už iniciatyvas į biblioteką pritraukti įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties žmones, informacinių paslaugų bibliotekoje įvairovę ir plėtrą, Žlibinų kaimo bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Aldonai Lučinskienei – už aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, kūrybiškumą ir iniciatyvumą siekiant sudominti ir įtraukti žmones į bibliotekos veiklas, Glaudžių kaimo bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Vidai Rumšienei – už įdomių renginių organizavimą bibliotekoje, įtraukiant ir kitus bendruomenės narius, Grumblių kaimo bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Sigutei Jackevičienei – už kūrybišką darbą su vaikais ir jaunimu, skatinant juos pažinti gimtąjį kraštą keliaujant dviračiais ir pėsčiomis, Kulių miestelio bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Laimai Tamašauskienei – už originalių idėjų ir sumanymų įgyvendinimą miestelio bibliotekoje, įdomių renginių vaikams ir suaugusiesiems organizavimą.

Padėkos skirtos ir bibliotekos darbininkui Raimondui Zaborui, kuris atsakingai tvarko aplinką ir gėlynus, palydi bibliotekos lankytojams prie senojo bokšto laikrodžio ir vaizdžiai apibūdina jo veikimo principus, taip pat – bibliotekos rėmėjai Daliai Mačiuitienei, kuri vertingais augalais padeda formuoti bibliotekos gėlynus, teikia naudingų konsultacijų apie augalų priežiūrą.  

Bibliotekininko darbas – kūrybiškas ir įdomus, nes bibliotekos išsiplėtusių veiklų lauke svarbią vietą užima bendravimas, socialinių ir kultūrinių iniciatyvų sklaida. Dažnai į Plungės viešą biblioteką žmonės užeina tiesiog pabendrauti, praleisti laiką viešoje kultūros erdvėje, kurioje tiesiog jauku pabūti.

Renginio svečiai buvo pakviesti nutapyti vieną bendrą jubiliejinį paveikslą. Prie molberto – Viešojoje bibliotekoje dirbanti savanorė iš Armėnijos Liana Vardazaryan Kolegas šventės proga pasveikino Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, profesorius Renaldas Gutauskas ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė
Sveikinimai nuo Seimo narių Jurgio Razmos ir Andriejaus Stančiko Bibliotekos padėkos ženklas – Savivaldybės mero Padėkos raštas įteiktas bibliotekos bičiulei Daliai Mačiuitienei
Jubiliejaus proga bibliotekos darbuotojams Savivaldybės mero pasirašytus  Padėkos raštus įteikė Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis. Apdovanojimas  įteiktas ir bibliotekos kultūros vadybininkei Gintarei Gurevičiūtei Gailei Keturi bibliotekos darbuotojai apdovanoti Lietuvos Kultūros ministerijos  „Padėkos“ raštais, kuriuos įteikė Kultūros ministro atstovė spaudai  Jana Mikulevič. Raštas įteikiamas bibliotekos direktorės pavaduotojai Zitai Paulauskaitei
Sveikina Žemaitijos  kolegos – Šiaulių, Telšių, Rietavo Kretingos bibliotekų atstovai „Klėtelės“ šeimininkai D. ir R. Mačiuičiai ne tik suplanavo, kur augs bibliotekos rožynas, bet ir suorganizavo rožių sodinukų nupirkimą, prie kurio prisidėjo ir kiti, norėję pasveikinti biblioteką


Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.


Kristinos Paulauskaitės nuotraukos 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.