Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas.

2019-09-03

2019 m. rugsėjo 2 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu Nr. D- 789 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės ugdymo į staigų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas.

Esminiai pasikeitimai, kuriuos turėtų žinoti tėvai (globėjai):

Išdėstytos tėvų (globėjų) funkcijos:

Mokyklai suteikiama teisė siekiant tinkamai išspręsti mokinio lankomumo problemas, imtis šių priemonių:

Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos tėvų (globėjų) raštu:

Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos pačios mokyklos:

Praleistos pamokos/ dienos pateisinamos kitų institucijų, kai mokinys atstovauja kitoms švietimo, kultūros ir sporto į staigoms, klubams, nevyriausybinėms organizacijoms respublikinėse olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose ir kituose renginiuose, gavus šių į staigų ar organizacijų vadovų pranešimus raštu apie dalyvavimą renginyje.

Mokiniai, kuriems yra sukakę 18 metų, praleistą ugdymo procesą gali pateisinti patys. Mokiniui sukakus 18 metų, mokyklai pateikiamas raštiškas mokinio ir mokinio tėvų (globėjų) sutikimas dėl pamokų pateisinimo mokyklos tvarkoje nustatyta forma.

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančiose į staigose praleistų dienų pateisinimo būdai nustatomi į staigų vidaus tvarkose.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.