Plungės rajono savivaldybėje bus pradėta teikti Apsaugoto būsto paslauga asmenims su proto/psichikos negalia

2020-06-18

Vykdant institucinės globos į staigų pertvarką Plungės rajono savivaldybėje yra numatyta pradėti teikti Apsaugoto būsto paslaugą asmenims su proto/psichikos negalia jiems gyvenant bendruomenėje.

Neį galiųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos į gyvendindamas projektą ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ projekto partneriais teikti  šią paslaugą Plungės rajono savivaldybėje atrinko dvi į staigas –  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendriją ir VšĮ ,,Sudoku“, kuriai patikėtas ir kitų naujų  paslaugų bendruomenėje teikimas – tai pagalbos priimant sprendimus bei į darbinimo su pagalba paslaugų asmenims su proto/psichikos negalia teikimas.

Apsaugoto būsto paslaugų gavėjais galės būti  darbingo amžiaus neį galieji, kuriems nustatyta negalia dėl intelekto ir (ar) psichikos sutrikimų. Prioritetas teikiamas iš pertvarkomų globos į staigų išvykstantiems neį galiesiems, kuriems sudaryti individualios pagalbos planai ir šiuose planuose numatytas apsaugoto būsto paslaugos poreikis. Numatyta, kad šia paslauga galės pasinaudoti iš viso 8 suaugę Plungės rajono savivaldybės gyventojai, kuriems dėl iškylančių psichikos sveikatos problemų atsiranda tokios paslaugos poreikis.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga numatyta teikti darbingo amžiaus asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems savivaldybė nustatė ribotus gebėjimus priimti sprendimus tam tikrose srityje, arba neį galiesiems iš pertvarkomų globos į staigų, kuriems sudaryti individualios pagalbos planai ir šiuose planuose numatytas pagalbos priimat sprendimus paslaugos poreikis. Numatyta, kad projekto į gyvendinimo laikotarpiu ši paslauga bus teikiama 4 Plungės rajono savivaldybėje gyvenantiems neį galiesiems.

Įdarbinimas su pagalba paslauga numatyta teikti darbingo amžiaus asmenims, kuriems negalia nustatyta dėl intelekto ir (arba) psichikos sutrikimų, ir kurie nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje. Prioritetas teikiamas pertvarkomų globos į staigų esantiems ir buvusiems gyventojams gaunantiems bendruomenines paslaugas, gyvenantiems grupinio gyvenimo namuose ar gaunantiems apsaugoto būsto paslaugas. Numatyta, kad šia paslauga galės pasinaudoti 2 Plungės rajono savivaldybėje gyvenantys neį galieji.

Socialinės paramos skyrius prisideda prie šių paslaugų savivaldybėje į gyvendinimo ir šiuo metu renka informaciją apie Apsaugoto būsto paslaugos poreikį asmenims su proto/psichikos negalia.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu,  (8 448) 73 110, (8 448) 73 132.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.