Plintant koronavirusinei infekcijai plungiškių prašoma atsisakyti asmeninių švenčių, vengti susibūrimų

2020-10-16

Spalio 16 dieną Plungės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Mindaugas Kaunas sušaukė nuotolinį šios komisijos narių posėdį dėl epideminės COVID-19 situacijos vertinimo bei valdymo. Kol kas užsikrėtusiųjų koronavirusu asmenų skaičius  rajone didėja, todėl tartasi su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamento specialistais, kokių priemonių imtis, kad infekcijos plitimas būtų suvaldytas.

Posėdyje dalyvavo Ekstremalių situacijų komisijos nariai, ligoninės, Visuomenės sveikatos biuro, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, greitosios medicinos pagalbos atstovai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamento direktorė Giedrė Ligeikienė pažymėjo, kad  Plungės r. savivaldybėje ženkliai padidėjo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos sergamumas – per savaitę nuo 6,09 atvejų 100 tūkst. gyventojų iki 161,34 atvejų 100 tūkst. gyventojų, daugiausiai (25 proc.) ligos atvejų registruota 50–59 m. amžiaus grupėje, 13,5 proc. 60– 69 m. amžiaus grupėje, o 15,4 proc. ligos atvejų registruota asmenims iki 19 m.

COVID-19 ligos protrūkiai registruoti UAB „Technoexport Storage“ – 15 darbuotojų (pirmasis susirgimas spalio 1, šiuo metu paskutinis atvejis spalio 11d. vienas atvejis antrinis),  VšĮ Plungės savivaldybės ligoninėje – 6 darbuotojai (pirmasis susirgimas spalio 9, šiuo metu paskutinis – spalio 13 d.), Plungės Senamiesčio mokykloje – 15 (pirmasis susirgimas spalio 9 d.), Plungės kultūros centro meno kolektyvuose (tiek vaikų, tiek suaugusiųjų) – 9 (pirmasis susirgimas spalio 11 d.), spalio 15 nustatytas naujas židinys Šateikių kultūros centre/Šateikių seniūnijoje – 4 atvejai. Šie atvejai siejami ir su kitomis Plungės r. sav. ugdymo į staigomis – Mykolo Oginskio meno mokykla, Plungės lopšeliais-darželiais „Rūtelė“ ir „Vyturėlis“, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradine mokykla, Plungės r. sav. administracija. Su Plungės Senamiesčio mokykla siejami ir Plungės kultūros centro meno kolektyvuose (tiek vaikų, tiek suaugusiųjų) registruojami susirgimai – mokytojai veda užsiėmimus abiejose į staigose, Senamiesčio mokyklos mokiniai lanko į vairias veiklas šioje į staigoje.

Atlikus atvejų epidemiologinę diagnostiką buvo identifikuotos rizikos, kurios sudaro prielaidas plisti COVID-19 ligai. G. Ligeikienė pažymėjo, jog nepakankamai užtikrinamas darbuotojų srautų valdymas ir kontaktų mažinimas (vyksta kolektyvų renginiai darbo ir poilsio dienomis; kavos pertraukėlės; bendros pietų ir kt. pertraukos; gyvai organizuojami posėdžiai, pasitarimai; vyksta darbuotojų judėjimas ir kontaktai su kitos pamainos/grupės darbuotojais ir kt.), ugdymo į staigų darbuotojai dirba keliose švietimo ar kultūros į staigose, neužtikrintas mokinių srautų atskyrimas, neformalaus ugdymo veiklos vyko kelių skirtingų klasių mokiniams ar kelių skirtingų mokyklų mokiniams.

Taip pat akivaizdu, kad žmonės nedėvi arba netinkamai dėvi asmenines apsaugos kaukes, nesilaiko atstumų.

Visuomenės sveikatos centro pareigūnai pasigedo ir ryškesnio pirminės asmens sveikatos priežiūros į staigų gydytojų vaidmens diagnozuojant COVID-19 ligos susirgimus.

Siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo Plungės r. savivaldybėje rekomenduota:

– Uždrausti kolektyvų renginius ir kitus nebūtinus darbuotojų susibūrimus visose valstybės ir savivaldybių institucijose, į staigose, ypač švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos ir slaugos į staigose, valstybės ir savivaldybių valdomose į monėse, veikiančiose Plungės r. sav. teritorijoje;

– Visose į staigose ir į monėse darbuotojų posėdžiai, pasitarimai turi būti organizuojami nuotoliniu būdu, jeigu nėra galimybės organizuoti nuotoliniu būdu, griežtai  laikomasi visų būtinų COVID-19 ligos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose;

– Valstybės ir savivaldybių institucijose, į staigose, valstybės ir savivaldybių valdomose į monėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje;

– Įpareigoti savivaldybės teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros ir/ar socialinės globos į staigų, viešojo maitinimo bei prekybos ir paslaugų teikimo vietų administracijas, viešojo transporto paslaugų tiekėjus bei ugdymo į staigų vadovus sustiprinti šių sričių veiklą reguliuojančiuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinų prevencinių priemonių taikymą;

– Prekybos vietose užtikrinti 10 kv.m ploto reikalavimus vienam klientui;

– Paraginti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių į staigų gydytojus atsakingiau diagnozuoti susirgimus, visiems pacientams su COVID-19 ligos simptomais skirti PGR molekulinį tyrimą;

– Uždrausti ligonių/asmenų lankymus stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose bei socialinės ir globos į staigose. Leidžiamas lankymas tenkinant mirštančiojo
asmens poreikius;

– Stiprinti infekcijų kontrolės priemones asmens sveikatos priežiūros į staigose;

– Stiprinti infekcijų kontrolę vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose arba jų veiklą riboti;

– Plungės r. sav. teritorijoje uždrausti renginių bei susibūrimų organizavimą atvirose ir uždarose erdvėse;

– Neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas vykdyti nuotoliniu būdu. Jeigu proceso neį manoma organizuoti nuotoliniu būdu – ugdymą stabdyti;

– Kultūros į staigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. Jeigu proceso neį manoma organizuoti nuotoliniu būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veikla stabdyti;

– Uždrausti sporto ir fizinio aktyvumo renginių Plungės r. savivaldybėje organizavimą, išskyrus individualias treniruotes, kai sporto treneris dėvi kaukę ir užtikrinami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatyti būtinų prevencinių priemonių taikymą;

– Visomis informavimo priemonėmis raginti gyventojus laikytis visų į manomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija (apriboti gyventojų socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes, kaukių dėvėjimas, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis tinkamos rankų higienos, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, tinkamai valyti aplinką ir pan.);

– Kaukės privalomos visiems asmenims uždarose erdvėse;

– Padidinti Plungės r. savivaldybės gyventojų testavimo PGR molekuliniu tyrimu apimtis  organizuojant Plungės mobilaus punkto darbą papildomomis dienomis.

Ribojimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) būtina taikyti tol, kol Plungės r. savivaldybė taps COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) mažos rizikos savivaldybe.

Atsižvelgus į  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės į statymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Plungės Senamiesčio mokykloje į vestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (iki spalio 23 d.). Nurodyta organizuoti visų (išskyrus sergančių) Plungės Senamiesčio mokyklos mokinių ir darbuotojų, prioritetą teikiant pradinių klasių mokinių ir mokytojų ištyrimui, ištyrimą PGR molekuliniu tyrimu.

Posėdžiavusi Ekstremaliųjų situacijų komisija taip pat priėmė sprendimą, kuriuo rekomenduoja gyventojams atidėti asmenines šventes iki to laiko, kol mūsų savivaldybė netaps mažos rizikos savivaldybe, taip pat – riboti Plungės rajone veikiančių maitinimo į staigų darbo laiką iki 22 val.

Spalio 16 dienos 9 val. duomenimis, Plungės rajono savivaldybėje koronaviruso infekcija nustatyta 54 asmenims.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.