Paskirta 2018 metų brandos egzaminų savivaldybės bazinė mokykla

2018-01-10

       Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. į sakymu Nr. D-16 paskirta 2018 m. brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla.

       Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112,  Plungė, tel.: (8  448)  71 582, 8 645 75 084,  el. p. plusaugim@gmail.com).

       Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

       Eksternas – asmuo, į gijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

       Eksternai iki vasario 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali pateikti bazinės mokyklos vadovui. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

       Pateikiant prašymą, privalu su savimi turėti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2.  vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas į gytas Lietuvoje);

3.  užsienio kvalifikacijų atveju, – bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo ir mokslo ministro į sakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija į vertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (į skaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį , kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų į moką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą – po 14,48 euro).   

       Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel.: (8  448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt.

 

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.