Pasirašyta projekto „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“ finansavimo sutartis

2021-09-02


LR žemės ūkio ministerijos kanclerio 2021 m. liepos 19 d. potvarkiu Nr. 4D-98 Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“, Nr. 20KI-KE-20-1-05796-PR001, pateiktam finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, buvo skirtas finansavimas.

Projektui skirta 50 000,00 Eur dydžio parama, t. y. iki 59,59972 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 42 000,00 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 500,00 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Paramos gavėjo į našas – 33 893,00 Eur.

2021 m. rugpjūčio 27 d. buvo pasirašyta dvišalė Projekto paramos sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Plungės rajono savivaldybės administracijos.

Projekto į gyvendinimo trukmė – iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vykdymo metu bus atlikta pastato Alsėdžių miestelyje, Telšių g. 3, rekonstrukcija: šešių rūsio langų ir dviejų lauko durų pakeitimas, lauko laiptų atnaujinimas, nuogrindos į rengimas, takų ir privažiavimo atnaujinimas, keltuvo pastato išorėje ir žmonėms su negalia keltuvo pastato viduje į rengimas, bus vykdomi trinkelių dangos į rengimo darbai.

Asmuo, atsakingas už projektą – Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Vaitkuvienė
 
 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.