Pasirašyta projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ finansavimo sutartis

2021-05-04


 

Plungės specialiojo ugdymo centras bei viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 balandžio 23 d. pasirašė Projekto finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0015.

Projektui, įgyvendinamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 1.932.581,66 Eur. Plungės rajono savivaldybė įsipareigojo prisidėti prie projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 101.714,83 Eur.

Bendras projekto biudžetas pagal finansavimo sutartį 2.034.296,49 eurai.

Projekto tikslas – gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje.

Įgyvendinant projektą siekiama, kad vaikai, turintys įvairių sutrikimų (įvairiapusių raidos sutrikimų, mišrų raidos sutrikimą, intelekto sutrikimą, kompleksinę negalią, judesio ir padėties sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų) bei jų šeimos nariai gautų kokybiškas ugdymui būtinas paslaugas, socialines paslaugas, ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, kurios leidžia ugdyti ir lavinti vaiką. Šeimos narių poreikiai apima ne tik informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, tačiau ir galimybę gauti psichologines konsultacijas, terapijas, galimybę dalyvauti mokymuose, susijusiuose su vaikų raidos sutrikimais, pagalbą įveikiant krizes, taip pat dienos socialinės globos paslaugas, trumpalaikės socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugas.

Įgyvendinus projektą kompleksinėmis paslaugomis galės pasinaudoti visi Vakarų Lietuvos gyventojai (Plungės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė).

Projekto įgyvendinimo metu numatomas esamų patalpų (adresu Mendeno g. 4, Plungė) sutvarkymas, pritaikant infrastruktūrą kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams teikimui bei būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

Informaciją parengė
Plungės specialiojo ugdymo centras
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Kamilė Kundrotaitė – Astreikienė
 
 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.