Parengtas Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas ir jo leidiniai (lietuvių ir anglų kalbomis)

2021-04-30

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-43 patvirtino galutinius Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano dokumentus (toliau – SPP), o balandžio mėnesį buvo parengti leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Primename, kad Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros parengtas Strateginio planavimo komisijos (sudarytos Plungės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 11 d. potvarkiu Nr. PE-2) ir trijų strateginio planavimo darbo grupių: Plungės rajono aplinkos ir infrastruktūros klausimams, Plungės rajono gyventojų gerovės klausimams ir ekonomikos klausimams spręsti (sudarytų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. DE-236), bendradarbiaujant su konsultacine bendrove UAB „Civitta“ (2020 m. gegužės 12 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. BT6-01-168). Darbo grupių nariais patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Plungės rajono savivaldybės įsteigtų įstaigų ir įmonių atstovai, savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybinių, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai. Darbo grupės rinkosi į 11 susirinkimų. Pagal susitikimų metu gautas pastabas ir pasiūlymus konsultacinės bendrovės rengiama medžiaga buvo koreguojama ir papildoma. Strateginio planavimo komisijos paskirtis – tvirtinti SPP rengimo etapų galutinius dokumentus, pasiūlymus, sprendinius. Strateginio planavimo komisija rinkosi į 3 posėdžius ir tvirtino parengtus dokumentus.

Rengiant Planą, aktyviai dalyvavo visų amžiaus grupių rajono gyventojai, dalyvavę apklausoje.

Dėkojame visiems už nuoširdų bendrą darbą ir visų pastangomis parengtą strateginį dokumentą.

PLUNGč–S R. SAVIVALDYBč–S VIZIJA 2030 M. – DARNAUS VEIKLUMO PARKAS

Vertikalūs prioritetai:

Horizontalūs prioritetai:

Su parengtais dokumentais kviečiame susipažinti:

 

Informaciją parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.