Parama skirta dar penkiems verslo subjektams

2019-10-09

 

Rugsėjo 23 dieną Savivaldybėje vyko Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisijos posėdis, kuriame svarstyti pareiškėjų prašymai dėl SVV rėmimo lėšų iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto.  

Nuo 2019 metų rugsėjo 2 dienos iki rugsėjo 16 dienos verslo atstovai galėjo teikti prašymus dėl SVV rėmimo lėšų iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto. Galimybe pasinaudoti SVV rėmimo lėšomis norą išreiškė 8 verslo subjektai. Komisijai išnagrinėjus prašymus nustatyta, kad ne visi pareiškėjai atitiko reikalavimus. Komisija, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d.  sprendimu, nutarė netenkinti 2 prašymų. Vieno iš jų prašomos iš dalies kompensuoti išlaidos neatitiko verslo sričių, kurioms skiriamos rėmimo lėšos. Kitas verslo subjektas jau 2017 metais tai pačiai verslo sričiai finansuoti buvo gavęs rėmimo lėšų, o rėmimo lėšas tai pačiai verslo skatinimo sričiai subjektas gali gauti tik vieną kartą per 3 metų veiklos laikotarpį . Dar du prašymai bus nagrinėjami kitame posėdyje, kadangi, nusišalinus vienam komisijos nariui, trūko narių balsų sprendimui priimti.

2017 metais į steigta MB „Marlis“ pateikė prašymą už sukurtą darbo vietą iš dalies kompensuoti į monės į rangos ir darbo priemonių į sigijimo, reklamos priemonių bei patalpų pritaikymo verslo plėtrai išlaidas (buvo atidaryta gyvūnų prekių parduotuvė). Komisija iš viso bendrovei skyrė 1 177,34 Eur.

73,56 Eur dydžio parama pradinių į monės į registravimo išlaidų kompensavimui skirta UAB „Plunlina“, kuri į steigta šių metų liepos 18 dieną.

UAB „Skandivija“ buvo kompensuota 2 660,5 Eur iš dalies padengti reklamos, interneto svetainės kūrimo bei į rangos ir darbo priemonių į sigijimo išlaidas. Bendrovė sukūrė naują darbo vietą.

Individualią veiklą vykdanti Violeta čŒerneckienė pateikė prašymą iš dalies kompensuoti tris verslo sritis: nekilnojamojo turto nuomos, reklamos priemonių bei patalpų pritaikymo verslo plėtrai išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas. V. čŒerneckienei skirta 892,72 Eur iš dalies padengti reklamos priemonių bei patalpų pritaikymo verslo plėtrai patirtas išlaidas. Komisija nusprendė neskirti lėšų nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui, kadangi rėmimo lėšos už nekilnojamojo turto nuomą skiriamos pradedantiesiems verslininkams, o Violeta čŒerneckienė pagal individualios veiklos pažymą dirba nuo 2013 metų kovo.  

Taip pat buvo svarstytas UAB „Stogų mozaika“ prašymas dėl į rangos ir darbo priemonių į sigijimo išlaidų dalinio finansavimo, sukuriant 2 darbo vietas. Bendrovei skirta 4 000 Eur parama.

Posėdžio metu iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto paskirstyta 8 804,12 Eur rėmimo lėšų 5 verslo subjektams.

  

Informaciją rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.