Nuo lapkričio iki sausio Savivaldybė laukia pasiūlymų dėl infrastruktūros tvarkymo jungtinės veiklos pagrindu

2018-09-28

Rugsėjo 27 dieną Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Savivaldybės infrastruktūros plėtros Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašą.

Aprašas nustato fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų siūlomiems Plungės rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių statiniams, daugiaaukščių namų kiemams, į važiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, vaikų žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais į gyvendinti tvarką.

Per metus tokiems darbams iš Savivaldybės biudžeto ar Kelių priežiūros ir plėtros dotacijos (programos) finansavimo lėšų į sipareigota skirti iki 300 000 eurų. Pareiškėjais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys pasiūlymus projektui į gyvendinti.

Nuo šiol Savivaldybė savo svetainėje (/) ir vietinėje spaudoje kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos, paskelbs kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirs lėšų vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams, daugiaaukščių namų kiemams, į važiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, vaikų žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos į gyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos.

Pasiūlymus pareiškėjai Savivaldybei gali teikti iki sausio 1 dienos tiesiogiai, paštu, faksu ar elektroniniu paštu elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu. Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai: kelių projekto aprašymas, kelių projekto į gyvendinimo vieta, tikslas, nauda, paaiškinantys, kokią į taką projekto į gyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui vietinės reikšmės kelyje, preliminari kelių projekto vertė, siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM). Iškilus specifiniams su pasiūlymo vertinimu susijusiems klausimams Savivaldybė gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.

Įvertinusi pasiūlymus, komisija parengs išvadas dėl kiekvieno pasiūlymo pripažinimo tinkamu į gyvendinti. Jei keli pasiūlymai surinks vienodą į vertinimo balą, pirmenybė bus teikiama tiems pasiūlymams, kurių teigiama į taka Plungės rajono susisiekimo infrastruktūrai yra didesnė. Jei ir šis kriterijus neleis nustatyti pirmumo teisės, pirmenybė bus teikiama tam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas anksčiau.

Daugiaaukščių namų kiemams, į važiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, vaikų žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams (sklypai suformuoti, išnuomoti ar išpirkti daugiabučių namų bendrijų), Savivaldybė biudžeto lėšomis numatė prisidėti iki 40 procentų darbų vertės dokumentais pagrį stoms išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 40 000 Eur.

Savivaldybės finansinė parama daugiaaukščių daugiabučių namų kiemuose pravažiavimams į greta esančius daugiaaukščių kiemus, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, esantiems valstybinėje žemėje (bendro naudojimo, servitutiniai, priklausantys suformuotiems sklypams prie daugiabučių namų) skiriama iki 50 procentų jo darbų vertės  dokumentais pagrį stoms išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 50 000 Eur.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.