Mindaugas Kaunas: Dėkoju gyventojams už palaikymą, trunkantį jau dvejus su puse metų

2021-12-07
 
 
 
 
 

Dveji su puse metų arba trisdešimt mėnesių – būtent tiek šiandieną sukanka nuo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno darbo pradžios. 2019-aisiais už jo kandidatūrą slaptame balsavime pasisakė visi 23 tądien Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavę nariai. Tokia politikų vienybė palaikant administracijos vadovo kandidatūrą yra ypatingai retas reiškinys ne tik Plungės rajone, bet ir visoje šalyje.

Simbolinės sukakties išvakarėse su Mindaugu Kaunu kalbame apie tai, kaip sekasi, kokiais darbais, iššūkiais ir tikslais gyvena Plungės rajono savivaldybės administracija ir jos darbuotojai.

Paskutiniaisiais metais Plungės miestas ir rajonas sparčiai užaugo: statomi ir rekonstruojami pastatai, asfaltuojamos gatvės, tobulinama apšvietimo sistema, investuojama į švietimą, sportą, kultūrą bei kitas sritis, daugėja turistų, tobulinama švietimo kokybė ir t.t. Daug darbų atlikta, daug vykdoma šiuo metu, o kokius tikslus keliate ateičiai? 

Tikslų ir suplanuotų darbų yra tiek daug, kad galėtume kalbėti apie tai kelias dienas. Apibūdinsiu trumpai. 

Visuomenei gera gyventi tokiame rajone, kuriame yra darbo vietų, kuriame sutvarkyta susisiekimo, apšvietimo infrastruktūra, teikiamos kokybiškos medicinos, švietimo bei kitos paslaugos. Žmogus privalo jaustis saugus ten, kur yra jo namai, priešingu atveju jis išvyks gyventi į kitą rajoną arba bus nepatenkintas savo kasdienybe Plungės rajone. 

Mūsų rajone gyvena įvairaus amžiaus ir įvairių poreikių žmonės – jų pasitenkinimo gyvenimu kriterijai yra skirtingi. Ko reikia jaunuoliui, to galbūt nereikia senjorui, ir atvirkščiai. Būtent todėl savo veiklos strategiją esu suformavęs pagal tikslines gyventojų grupes: vaikus auginančias šeimas, darbingo amžiaus žmones, senjorus, neįgaliuosius, gyvenančius mieste ir kaimuose, jaunuolius, sportininkus ir kt. 

Ikimokyklinio amžiais vaikų neturinčiai šeimai galbūt neaktualu, kad šiemet vietų į darželius pritrūko 67 vaikams. Tačiau tai šeimai, kuri dėl vietų trūkumo darželyje priversta samdyti auklę, ar ieškoti kitų išeičių, tai yra labai didelė problema. Ją sprendžiame planuodami pastatyti naują darželį prie „Babrungo“ progimnazijos, taip pat aktyviai ruošiamės Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos remontui – jau kitais metais planuojame įrengti dvi naujas grupes pirmame aukšte. Palaipsniui įrengsime 4 naujas grupes, kurias, pagal patvirtintą švietimo tinklo pertvarkos planą, turėtų prižiūrėti lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“.

Šių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes rajone lanko 1 535 vaikai, artimieji kasdien šiuos vaikus veža į darželius ir mokyklas, patys vyksta į darbą ir iš jo, todėl neabejotinai svarbu užtikrinti važiuojamosios kelio dangos kokybę, apšvietimą, eismą be transporto priemonių kamščių. Pėstiesiems svarbūs – tvarkingi šaligatviai, senjorams – autobusų sustojimo stotelės greta namų. Statome sporto ir sveikatingumo kompleksą – jis neabejotina reikalingas senjorams, sportininkams, vaikams. Nors anksčiau trūkdavo darbo vietų, dabar trūksta specialistų: norint juos pritraukti į rajoną, būtina sutvarkyti infrastruktūrą, nes namą šeima statys, ar butą pirks ten, kur tvarkingi keliai, kur vaikas gaus kokybišką ugdymą. 

Kai kitos savivaldybės daugiausia investuoja į miestus, aš su komanda stengiuosi darbus organizuoti taip, kad lėšų būtų skiriama ir kaimiškosioms vietovėms: netrukus pradėsime tobulinti apšvietimo sistemą visose seniūnijose, sprendžiame, kuriuos kelius tvarkyti kitąmet, tarpininkaujame, kad į kaimo vietoves investuotų ir darbo vietų čia įkurtų verslininkai ir t.t. 

Pagrindinis ir svarbiausias mano tikslas – kad žmogui būtų gera gyventi tiek mieste, tiek 10 likusių seniūnijų. Galbūt gyventojams, nematantiems kasdienio darbo savivaldybės administracijoje, atrodo priešingai, tačiau, patikėkite, nuoširdžiai stengiamasi pagerinti gyvenimo sąlygas mūsų rajone. 

Neabejotinai kitu svarbiu tikslu išlieka savivaldybės administracijos darbo našumas – kuo darbštesni, iniciatyvesni ir kompetentingi asmenys dirbs, tuo didesnė nauda bus visam Plungės rajonui. Į tas kelias, per mano darbo metus atlaisvėjusias darbo vietas, kandidatų gausa pasigirti negalime, specialistų nevilioja siūlomi darbo užmokesčiai, o jei ir pavyksta pritraukti gerų specialistų, tai nesi garantuotas, kad jie neišeis dirbti kitur. 

Dar vienas mano tikslas – kuo glaudesnis ryšys su visuomene. Nuo pirmųjų dienų kalbėjau apie savivaldybės administracijos veiklos viešumo poreikį: kuo daugiau žmonės žinos, tuo mažiau kils nepasitenkinimo ir interpretacijų. Privačiame sektoriuje jau senokai didelis dėmesys skiriamas aptarnavimo kokybei, to siekiu ir savivaldybės administracijoje be jos padaliniuose: žmogus privalo būti aptarnautas kokybiškai, o jei darbuotojas to nesugeba, jis privalo realizuoti save kitose srityse, kuriose gebėjimai bendrauti su visuomene nereikalingi. 

2019-aisiais, savivaldybės tarybai vieningai palaikius Jūsų kandidatūrą, įvardinote pirmuosius savo tikslus. Vienas iš jų ir buvo savivaldybės administracijos veiklos viešumas. Tuomet, prieš dvejus su puse metų, pasakėte: „Mano manymu, labai svarbu kuo daugiau visuomenei „ištransliuoti“ informacijos apie tai, kas daroma ir kas bus daroma. Dabar įvairūs projektai vykdomi, medžiai pjaunami, o žmonės nieko nežino, kas vyksta.“

Savo nuomonės nekeičiu iki šiol, tik galbūt man pačiam pritrūksta laiko gyventojų informavimui, o daliai darbuotojų – supratimo, kam tas viešumas reikalingas ir kokia iš jo nauda. 

Mano nuomone, gyventojai turi teisę žinoti, o mes – pareigą informuoti, kokie darbai atlikti, vykdomi ar planuojami mūsų rajone. Ypač svarbu ir tai, kad informacija visuomenei būtų pateikiama jai suprantama kalba, todėl stengiuosi tobulintiinformacijos pateikimo formas: nuo pirmųjų dienų glaudžiai bendradarbiauju su naujienas gyventojams perduodančia žiniasklaida, bendrauju su plungiškiais renginiuose ir susitikimuose, aktyvinu bendravimą su visuomene socialiniuosetinkluose. Įrašas „Facebook“ paskyroje sulaukia nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių peržiūrų, socialiniame tinkle žmonės noriai žiūri vaizdo įrašus, todėl informaciją pateikiu ne tik tekstiniu, bet ir vaizdiniu įrašu. 

Savivaldybės administracijos veikla yra pastebima ir, nesuklysiu pasakęs, netgi pati įdomiausia visuomenei iš visų Plungės rajone veikiančių įstaigų. Todėl man ir kitiems savivaldos atstovamstenka ne teisė, o pareiga teikti visuomenei informaciją, ir tai daryti įvairiomis priemonėmis. 

Vadovaujate 254 darbuotojams. Jūsų pareigos nėra išskirtinės pavaldinių skaičiumi, tačiau įdomios tuo, kad veikla apima visą Plungės rajoną: administracijos direktoriui yra pavaldūs ne tik 17 administracijos skyrių, bet ir 11 seniūnijų. Be to, tokias pareigas, kaip Jūsų, užimančių asmenų yra tik keliasdešimt Lietuvoje. 

Taip, darbas išties įdomus, bet tuo pačiu nelengvas. Jau vien individualų namą statant, yra reikalinga pagalba, o mano pareigos skirtos viso rajono darbams ir viso rajono žmonių problemoms išspręsti. Būtent todėl labai svarbu turėti tinkamą, gerai dirbančią, iniciatyvią komandą. 

2019-aisiais, prieš pradėdamas eiti administracijos direktoriaus pareigas, pasisakiau būtent apie tai. Šiandieną galiu tik pasidžiaugti puikiais žmonėmis savivaldybės taryboje – nepaisant smulkių išimčių, juos visus vienija meilė Plungės rajonui ir čia gyvenantiems žmonėmis. Retkarčiais pasipykstame, bet tai natūralu, to neišvengiama ne tik darbe, bet ir šeimose. 

Pagarbą ir padėką reiškiu Plungės rajoną atstovaujantiems Seimo nariams: Jonui Varkaliui, kurio atsidavimas mūsų kraštui yra stulbinamas, ir Jurgiui Razmai, kurio indėlis į rajoną taip pat yra ženklus. 

Ar man pavyko suburti gerą kolektyvą administracijoje? Su kai kuriomis išimtimis manau, kad taip. Šio tikslo siekiu ne atleisdamas darbuotojus ir įdarbindamas naujus, o reikalaudamas rezultatyvesnio, kokybiškesnio darbo iš esamų darbuotojų. Politikoje įprasta susiformuoti sau lojalią komandą priimant į pareigas bendrapartiečius ar pažįstamus, tačiau aš drąsiai teigiu, kad per dvejus su puse metų tebedirbu su ta pačia komanda, kokią radau atėjęs į pareigas. Darbuotojų kaita savivaldybės administracijoje yra gana maža – dalis darbuotojų čia dirba po 10, 20, 30 ar netgi 35 metus. Dauguma darbuotojų yra vyresni – kolektyvo amžiaus vidurkis yra virš 50 metų. Gerbiu kiekvieną žmogų nepriklausomai nuo jo pareigų ar gebėjimų, nekuriu pareigybių hierarchija grįstų santykių, tačiau tuo pačiu esu reiklus ir gana griežtas. Vadovaujuosi nuostata, kad pokalbiams ir draugystėms naudojame asmeninį laiką, o darbo metu kokybiškai vykdome pareigas – už darbą, o ne poilsį darbe yra mokamas darbo užmokestis. Galbūt dalis kolegų šia mano nuostata yra nepatenkinti, tačiau, kaip liaudies patarlė byloja, visiems geras nebūsi. Aš renkuosi tarnauti visuomenei, kuri iš mūsų, savivaldybių, reikalauja rezultato, o ne mažai jos daliai – darbuotojams, kurių netenkina mano reiklumas.

Esate reiklus vadovas? 

Reiklus, bet, manau, teisingas. Nors apie save tenka išgirsti visko – netgi ir to, ko pats nežinau. Iš vienų tenka išgirsti, kad esu piktas, iš kitų – kad per daug linksmas, vieni kritikuoja, kiti giria. Poelgius ir aplinką vertiname subjektyviai, tad jau seniai susitaikiau su tuo, kad esu matomas ir apibūdinamas per asmeninį žmogaus suvokimą. Lygiai tas pats ir su rajone atliekamais darbais: pokyčiais džiaugiasi ne visi, dalis peikia, nes padaryta ne taip, kaip jie norėjo ar suprato. 

Ar susiduriate su problemomis, iššūkiais, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas?

Meluočiau sakydamas, kad nesusiduriu – iššūkių netrūksta ne tik profesinėje, bet ir žmogiškaisiais santykiais grįstoje srityje. Profesinius iššūkius išsprendžiu, aukštąją mokyklą esu baigęs raudonu diplomu (dabar su pagyrimu), nuolat keliu kvalifikaciją. Tačiau kai kurie santykių tarp žmonių niuansai man yra sunkiai suvokiami. 

Septyniolika savo gyvenimo metų skyriau priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sistemai: dvejus mokiausi, penkiolika mokiausi ir dirbau – nuo paprasto ugniagesio iki viršininko pavaduotojo pareigų. Šioje sistemoje žmogus ugdomas būti ir išlikti darbščiu, sąžiningu, gerbiančiu save ir kitą. To iš dalies tikėjausi ir savivaldoje, kurios paskirtis panaši į ugniagesių – tarnauti žmogui ir jam padėti. 

Teko daug matyti ir daug ką išgyventi iki pradedant dirbti savivaldybės administracijoje – maniau, kad jau niekas nebenustebins. Klydau.

Iššūkis – vidinė nesantaika su savimi žinant, kad negalėsi išpildyti vieno ar kito žmogaus prašymo. Parsinešu gyventojų problemas į namus, naktimis mintyse ieškau galimybių jas išspręsti, o po to ieškau savyje žodžių, kaip žmogui paaiškinti, kad jo gatvė bus išasfaltuota gal tik po 5 metų. Žmogus ne visada supranta, kad problemos negalime išspręsti ne todėl, kad nenorime, o todėl, kad nėra pinigų. 

Problemų kyla ir tada, kai žmogui trūksta informacijos, arba kai ji neaiškiai pateikiama, todėl pradėjome daugiau ir suprantamiau viešinti savivaldybės administracijos veiklą, bet ir čia atsiranda skeptikų, teigiančių, kad viešinamasi dėl savireklamos. 

Kitu iššūkiu pavadinčiau darbo krūvį ir atsakomybę už jį. Struktūriniuose padaliniuose – skyriuose, ir teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose yra įsteigti vedėjų, seniūnų etatai, dirba per du šimtus žmonių, tačiau už visos administracijos darbo organizavimą yra atsakingas direktorius. Vykdomajai valdžiai tenka daug funkcijų, be to, esu darboholikas, myliu savo darbą, tad mano darbo diena prasideda apie 7.30 val. ir baigiasi apie 21.00 val. Per tuos dvejus su puse metų nespėjau pamatyti, kaip užaugo mano vaikai, tai yra skaudžiausia ir nekompensuojama. Dėl darbo tenka aukoti pomėgius, laisvalaikį, tačiau galutiniai darbo rezultatai ir žmonių švytinčios akys visa tai kompensuoja.  

Ko palinkėtumėte ir ko galbūt norėtumėte paprašyti Plungės rajono gyventojų? 

Svarbiausia – sveikatos, darnos ir supratimo vieni kitiems. Nesmerkime to, ko nesuprantame, ir to, kas nepriimtina mums, bet galbūt priimtina kitam. 

Automobilius turintiems asmenims neaktuali susisiekimo viešuoju transportu kokybė, gyvenantiems individualiuose namuose – centrinio šildymo kainos. Tačiau prašau suprasti, kad tai, kad nereikalinga mums, yra reikalinga kitiems – turėkime supratimo nepykti ir neformuoti rajono darbų tik pagal savo poreikį. 

Prašau suprasti ir tai, kad savivaldybės administracijos finansai yra riboti, kaip ribotos ir mūsų pačių finansinės galimybės. Mes norėtume sutvarkyti visus kelius, visus šaligatvius vienu metu, tačiau tam, deja, neturime pinigų. Sulaukę prašymo, norėtume operatyviai jį išpildyti, tačiau ir čia susiduriame su ta pačia problema – lėšų trūkumu. Tačiau mes, patikėkite, nuoširdžiaistengiamės, ieškome finansavimo galimybių, darbus atliekame paeiliui, nors jų mastas yra išties didžiulis. 

Prašau suprasti ir tai, kad ne už viską rajone yra atsakinga savivaldybės administracija – kai kurie keliai ir gatvės mums nepriklauso, jais privalo rūpintis Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Pasinaudodamas proga, visiems rajono žmonėms dėkoju už palaikymą – būtent Jūsų šypsenos gatvėje ir palaikančios žinutės įkvepia nenuleisti rankų net ir tada, kai jos nusvyra. Už bendrą darbą reiškiu padėką Seimo nariams J. Varkaliui ir J. Razmai, visiems be išimties savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams. 

Taip pat norėčiau pakviesti gyventojus nelikti pasyviais stebėtojais: matykite problemas, praneškite jas mums, esant galimybei, padėkite spręsti. Pykti, kad nenuvalytas sniegas prie namo, yra lengva, bet jaunam, sveikam žmogui nesunku jį ir nukasti, tuo sulaukiant padėkos iš mūsų bei kaimynų. Rajonas gali augti tik komandiniu visuomenės ir savivaldos darbu. Būtent to mums visiems ir linkiu – bendrystės. Ramaus advento visiems.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.