Kontrolės komitetas aiškinosi Kulių kultūros centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų seką

2019-10-01

 

Kontrolės komitetas šiemet per gegužės 30 dieną vykusį Savivaldybės tarybos posėdį gavo pavedimą išnagrinėti atvejį , kai dar praėjusių metų pabaigoje buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis pasirašė Kulių kultūros centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo aktą, pervedė lėšas, tačiau susiklostė tokia situacija, jog darbų, už kuriuos pervedė pinigus, rangovas iki šiol neatliko.  

Kontrolės komiteto nariai į planinį posėdį rinkosi liepos18 dieną. Posėdžio metu pateikta informacija, susijusi su minėtu objektu apie tai, kad vyko Kulių kultūros centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų pirkimas, darbų vykdymas buvo suskirstytas į tris etapus. 2018 metais, per pirmą darbų etapą, buvo atlikta darbų už 50 647 eurų, iš jų gruodžio mėn. atliktų darbų suma – 20 980,84 Eur. Darbai pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą buvo priimti ir apmokėti.  

Kontrolės komiteto nariai buvo informuoti, jog Savivaldybė pateikė raštą rangovui dėl pastebėtų defektų, vyksta jų šalinimo darbai.

Komiteto nariai, išklausę šią informaciją, nusprendė išsamiau ir konkrečiau į vertinti susiklosčiusią situaciją ir kreipėsi į Savivaldybės administraciją, kad pateiktų objekto darbų vykdymo žurnalo išrašo kopijas, gruodžio mėnesį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą.

Susipažinę su pateiktų dokumentų kopijomis bei išklausę komitete dalyvavusių ir pasirašiusių minėtus dokumentus atstovų, Kontrolės komiteto nariai priėjo prie nuomonės ir informavo Savivaldybės tarybą, jog atliktų darbų priėmimo akte į vardinti darbai akto priėmimo dieną tinkamai atlikti nebuvo. Tai objekto darbų vykdymo žurnale (2018 m. gruodžio 11 d.) patvirtina techninės priežiūros vadovo į rašas, taip pat – ir posėdyje dalyvavę asmenys.

Dokumentų seka buvo tokia: atliktų darbų priėmimo aktas už 2018 m. gruodžio mėn. (pasirašymo datos nėra); atliktų darbų aktas Nr. 3, 2018-12-13  (pasirašymo datos nėra); PVM sąskaitos faktūros išrašymo data 2018-12-13; PVM sąskaita faktūra apmokėta 2018-12-19 (pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus į rašą).

Kontrolės komiteto posėdžių metu teirautasi, ar turima informacijos dėl galimai patirtos žalos. Buvo gauta informacija, jog pažeistų patalpų būklė atstatyta, o defektai, susiję su vykdytais darbais, baigiami ištaisyti.

Kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis apie išnagrinėtą atvejį Savivaldybės tarybą informavo rugsėjo 26 dieną. Kontrolės komiteto nuomone, žalos Savivaldybė nagrinėtu atveju nepatyrė.  

  

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.