Kelias įglobą ir įvaikinimą – koks jis?

2020-10-16
     

                             

       

„Mamyte, kur taip ilgai buvai? Ačiū, kad mane pasiėmei!“ – neseniai šiuos žodžius būsimai globėjai pasakė mažylis, sužinojęs, kad bus priimtas į šeimą. Ir tai – neišgalvotas pasakymas, o tikra istorija. Visoje Lietuvoje – daugybė šeimų, apsisprendusių į savo namus ir širdis priimti be tėvų globos likusius vaikus bei tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. Lietuvoje perėjimas nuo institucinės vaiko globos prie globos šeimoje įgauna pagreitį. 2019 m. duomenimis, Lietuvoje šeimose buvo globojami (rūpinami) 4 888 vaikai, 69 šeimos įvaikino 74 vaikus. Plungės rajono savivaldybėje šiuo metu yra 38 globėjų šeimos, jose globojami 56 vaikai, yra keletas įtėvių šeimų, kuriose auga įvaikinti vaikai.

Ką reikėtų žinoti, pasiryžusiems eiti šiuo keliu?

Vaiko ar vaikų globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami asmenys iki 65-erių metų ir ne jaunesni nei 21-erių metų, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius (senelius, brolius ir seseris). Jeigu vaiką nori globoti (rūpinti) artimieji giminaičiai, jie privalo būti sulaukę pilnametystės (18 metų), o išimties tvarka gali būti vyresni nei 65-erių metų. Norintys globoti (rūpinti) asmenys neprivalo būti susituokę ar turėti būstą, priklausantį jiems nuosavybės teise. Svarbiausia, kad suteiktų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. Globėjai (rūpintojai) gauna finansinę valstybės paramą.

Budintys globotojai – asmenys, kurie savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių (išimties tvarka – iki 18 mėn.) laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų (0–18 metų), kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai (rūpintojai) ar įtėviai. Prižiūrėti galima iki 3 vaikų, tačiau bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais gali būti ne daugiau kaip 6. Išimtinai prižiūrėti galima ir daugiau vaikų, siekiant neišskirti brolių ir seserų. Budintys globotojai su Globos centru sudaro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį ir, dirbdami pagal individualios veiklos pažymėjimą, gauna atlyginimą.

Įvaikinti gali susituokę pilnamečiai, darbingo amžiaus asmenys. Įvaikinimas nuo globos skiriasi tuo, kad tai – teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais: paprastai kalbant, įtėviai gali suteikti vaikui kitą vardą, savo pavardę, įvaikis gauna teisę paveldėti įtėvių turtą.

Jeigu apsisprendėte tapti budinčiais globotojais arba globėjais (rūpintojais), kreipkitės į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, o jei norite įvaikinti į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Šių įstaigų darbuotojams padedant bus pradėta laikinosios vaiko priežiūros, globos (rūpybos) šeimoje ar įvaikinimo procedūra. Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

Savivaldybės administracija dokumentų kopijas persiųs savivaldybės teritorijoje veikiančiam Vaiko teisių apsaugos skyriui. Čia Jūsų pradinis įvertinimas truks ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo.

Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) ar įtėviu, teritorinis Vaiko teisių apsaugos skyrius Jūsų dokumentus perduos vietos Globos centre dirbantiems Tarnybos atestuotiems asmenims. Jiems suteikta teisė vykdyti asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, šeimynų steigėjais, mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Mokymų metu asmenys ir šeimos turi galimybę pasitikrinti savo apsisprendimą bei galimybes tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Išklausius mokymus bei gavus pažymėjimą, Tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą apie Jūsų pasirengimą tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, kuri galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos. Esant teigiamai išvadai Tarnybos teritorinis skyrius arba Globos centras pateiks Jums informaciją apie galimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką (jei nesikreipėte dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos). Šios institucijos bendradarbiaus bei padės Jums laikinosios priežiūros laikotarpiu, iki globos (rūpybos) ar įvaikinimo bei visą vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) laiką. Įvaikinimo atveju, pagalba įtėviams teikiama tik jų raštišku prašymu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai atstovauti vaiko interesams.

Mieli plungiškiai, tėvų globos netekę vaikai laukia Jūsų! Jei galvojate apie laikiną  vaikų priežiūrą, globą (rūpybą) ar įvaikinimą, visus atsakymus į savo klausimus rasite Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro padalinyje, adresu:

V. Mačernio g. 31, Plungė                                                               

Tel. +370 683 71193

El. p. plungegimk@gmail.com

 

Plungės socialinių paslaugų centro inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.