Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtu Plungės miesto darnaus judumo planu

2018-01-29

 

Rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T1-219  „Dėl pritarimo rengti Plungės miesto darnaus judumo planą ir lėšų skyrimo“.

Plano organizatorius:

Plungės  rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, faks. (8 448) 71 608, el.p. savivaldybe@plunge.lt, https://www.plunge.lt

Plano rengėjai:

UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt;

UAB „Smart Continent LT“, Olimpiečių g. 1A-6, LT-09235 Vilnius, tel./faks. (8 5) 21 96 679, el.p. lt@smartcontinent.com, www.smartcontinent.com.

Planuojama teritorija – Plungės miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo reikalavimai

Judumo planas rengiamas vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. į sakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“,
  2. Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. parengtu Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“, Nr. 18136/13 (KOM (2013) 913 galutinis),
  3. 2011 m. kovo 28 d. Europos Komisijos baltąja knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (KOM (2011) 177 galutinis),
  4. Nacionaline susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-20122 metų programos patvirtinimo“,
  5. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 patvirtintais Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendraisiais planais,
  6. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-256 patvirtintu Plungės miesto ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialiuoju planu,
  7. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu T1-1 (Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu plėtros planu.

Plano darbų programa

Plano rengimo etapai: Esamos judumo situacijos mieste analizė, Teminių dalių analizė, Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.).

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Plano rengimo tvarka. Plungės miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniu sprendimu buvo pritarta Esamos judumo situacijos mieste analizei, Teminių dalių analizei, Judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.).

Susipažinti su parengtu planu skiriamas 1 mėnuo:  susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. sausio 30 d. ir baigiasi 2018 m. kovo 2 d. Nurodytu laikotarpiu su parengtu planu galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.plunge.lt, Savivaldybės patalpose (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė), Plungės miesto seniūnijos (Vytauto g. 7-14, LT-90123 Plungė) skelbimų lentoje.

Plungės miesto darnaus judumo plano pristatomasis posėdis į vyks 2018 m. kovo 7 d. 13.00 val. Plungės rajono savivaldybės administracijos patalpose, didžiojoje salėje.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Plungės miesto darnaus judumo plano organizatoriui teikiami raštu iki 2018 m. kovo 2 d.

PRIDEDAMA. Plunges miesto darnaus judumo planas.

 

Savivaldybės inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.