Informacija tėvams dėl vaiko sveikatos pažymėjimo!

2019-10-01

Nuo 2018 metų vaiko profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymos formuojamos ir pateikiamos į E. sveikatos sistemą elektroniniu būdu. Jūsų vaiko mokyklos visuomenės sveikatos specialistai E.sveikatos sistemoje išduotas pažymas gali matyti, Jums nereikia perduoti asmeniškai popierinių pažymėjimų.

Dč–MESIO! Darželiuose tokia pati sistema dar tik diegiama (neveikia), todėl darželinukų tėvai turi perduoti asmeniškai (į rankas) popierinius sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (darželyje) dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams.  

Vaizdinė medžiaga apie Vaiko sveikatos pažymą bei kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir (ar) sugeneruoti ir persisiųst vaiko sveikatos pažymos kodą   >>>>>  

Kaip gauti vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą?

1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo. Susipažinkite (uždėkite varnelę) su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma.

2. Pasirinkite sritį  „Pažymos“.

3. Atidarykite peržiūros langą  „E027-1 Vaiko sveikatos pažymėjimas“.

4. Pasirinkite  „Sukurti pažymos peržiūros kodą“.

5. Pasirinkite  „Tęsti“ veiksmą.

Kaip peržiūrėti / atsisiųsti vaiko sveikatos pažymėjimą įvedus pažymos peržiūros kodą?

1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo.

2. Pasirinkite sritį  „Pacientams“.

3. Paspauskite  „Peržiūrėti pažymą“.

4. Langelyje „Peržiūros kodas“ įveskite vaiko pažymos peržiūros kodą; langelyje „Asmens gimimo data“ įveskite vaiko, kuriam buvo išrašyta pažyma, gimimo datą.

5. Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“.

Atkreipiame dėmesį, kad tėvai suformuoti pažymos peržiūros kodą gali tik tada, kai užpildytos abi pažymėjimo dalys, t. y. I dalis – „Fizinės būklės įvertinimas“ ir II dalis – „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Kitu atveju prisijungus www.esveikata.lt portale, pažymų skyrelyje nebus laukelio „sukurti pažymos peržiūros kodą“.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas (išskyrus organizuojančius kūno kultūros ir sporto pratybas), turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu, gydytojo sprendimu, mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo (būrelio) veikloje gali turėti įtakos vaiko sveikatai, tai tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti tėvai.

Pridedama. Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą?

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.