Informacija gyventojams apie paramą būstui įsigyti

2020-03-05

Parama būstui į sigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Asmenys ir šeimos, kurių pajamų ir turto dydžiai atitinka LR valstybės paramos būstui į sigyti ar išsinuomoti į statyme (toliau – Įstatymas) nustatytus dydžius, norėdami gauti paramą būstui į sigyti su atitinkamu prašymu kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, administraciją.

Teisę į paramą būstui į sigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos nurodytus reikalavimus:

1) duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra į rašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo į statyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (į skaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui į sigyti pateikimo dienos neviršija šio Įstatymo nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3) į sigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui į sigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui į sigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

c) neį galusis ar šeima, kurioje yra neį galusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neį galiųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neį galiųjų poreikiams.

Teisę į paramą būstui į sigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo į statyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (į skaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 13 250 eurų, turtas – 16 125 eurų;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 18 500 eurų, turtas – 32 750 eurų;

3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 22 250 eurų, turtas – 43 625 eurų;

4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 3750 eurų, turtas – 10 375  eurų.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo tvarką nustato Vyriausybė.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinius limitus bankams ar kitoms kredito į staigoms nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į valstybės biudžeto asignavimus paramai būstui į sigyti pagal šį Įstatymą teikti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikiančiais bankais ar kitomis kredito į staigomis sudaro sutartis dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos. Sutartyse turi būti nustatyti šių kreditų teikimo metiniai limitai, valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito dalies (subsidijos) apmokėjimo tvarka ir reikalavimas į registruoti hipoteką už valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą į sigyjamam būstui.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį .

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, į sigyti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie yra:

1) prašymo suteikti paramą būstui į sigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neį galieji arba šeimos, kuriose yra neį galiųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui į sigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam į našui ar jo daliai padengti.

Tuo atveju, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžina kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą į sigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškota subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.

Kredito į staigos, kurios valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia 2020 metais:

 1. AB SEB bankas;

 2. Luminor Bank AB;

 3. „Swedbank“, AB;

 4. Akademinė kredito unija ( teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);

 5. Anykščių kredito unija ( teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.);

 6. Aukštaitijos kredito unija ( teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Panevėžio m., Panevėžio r.);

 7. Centro kredito unija( teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);

 8. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.);

 9. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.);

 10. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.);

 11. Panevėžio kredito unija ( teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.);

 12. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.);

 13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.).

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administraciją tel. 8 448 73 003 arba el. p. neringa.ziliene@plunge.lt

 

Informaciją parengė Plungės rajono savivaldybės administracijos
Turto skyriaus vyr. specialistė Neringa Žilienė
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.