Informacija apie priėmimą įmokyklas 2021–2022 mokslo metais

2021-01-25

                        

Pranešame, kad prašymai priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo į staigose 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt paskyros „Priėmimas į ugdymo į staigas“, registruojami:

Į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

 

Vasario 1 d. – gegužės 17 d.

 

 

 

Gegužės 26 d. 

 

Gegužės 27 d. –  birželio 9 d.

Birželio 17 d. – birželio 30 d.

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas kviečiami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Liepos 29 d. – rugpjūčio 20 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į likusias laisvas vietas gali būti kviečiami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)

Rugpjūči 25 d.- rugpjūčio 31 d.

Į bendrojo ugdymo mokyklas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo į staigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką arba pirmumo kriterijų skaičių. 

Jei neį manoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, į mokyklą priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Į švietimo į staigas, į gyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

 Tėvai pildo (koreguoja) prašymus

Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl į staigos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į į staigas dėl sutarties sudarymo)

 

Nuolat

(visus metus)

 

 

Birželio 1 d.

 

Birželio 2 d. – birželio 15 d.

 

Liepos 7 d.

(į laisvas vietas)

 

Liepos 8 d. – liepos 21 d.

Rugpjūčio 24 d.

(į laisvas vietas)

 

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių tokia tvarka: du vaikai iš sąrašo – pagal prašymų padavimo datą ir laiką, du iš sąrašo – pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Pirmenybė priimant teikiama:

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo į staigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių. 

Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į ugdymo į staigas“.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.