IN MEMORIAM…

2021-01-11

 

 

 

 

 

 

 

Z I T A   P A U L A U S K A I T č–

1956 05 11 – 2021 01 08

IN MEMORIAM


Išėjo Zita, kolegė, bičiulė.

Zita gimė Gelgudiškių kaime, Raseinių rajone. Baigė Nemakščių vid. mokyklą, mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo lietuvių kalbos mokytoja Raseinių krašte.

Apsigyvenusi Plungėje, mokė vaikus lietuvių kalbos Aleksandravo mokykloje. Čia subūrė vaikų teatriuką „Fata morgana“. Po to pradėjo dirbti Plungės viešojoje bibliotekoje bibliotekininke. Vėliau tapo direktorės pavaduotoja. Baigė studijas Klaipėdos universitete. Parengė ir įgyvendino daugelį projektų. Rinko medžiagą apie Lietuvos partizanus ir Plungės krašto žydų istoriją. Ne kartą lankėsi savo svajonių šalyje – Izraelyje. Rašė straipsnius. Už straipsnių ciklą „Žemaičių saulutės“ laikraštyje buvo apdovanota Atviros Lietuvos fondo premija. Prisidėjo atkuriant  kultūros draugiją „Saulutė“ ir nuo 1991 m. pradėjus leisti laikraštį „Saulutė“, vėliau pavadintą „Žemaičių saulute“, rašė straipsnius kultūros ir istorijos temomis.

Lietuvos Atgimimo pradžioje kartu su grupele jaunų idealistų įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Aktyviai dalyvavo įvairių nevyriausybinių organizacijų veikloje. Prisidėjo įkuriant klubą „Oginskių dvaro bičiuliai“, kuris rūpinosi kultūros paveldo saugojimu. Kartu su Žaliųjų klubu dalyvavo aplinkosaugos akcijose.

Gyvenimas – akimirka, tai, ką mes turim ir nuolat prarandam. Būsi dabar tik mūsų prisiminimų knygose. Ilsėkis ramybėje.

 

Plungės viešosios bibliotekos kolegos

Draugija „Saulutė“, „Žemaičių saulutės“ redakcija

Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“

Zitos draugai

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.