IN MEMORIAM…

2018-10-15
IN MEMORIAM

 

GINTAUTAS VAITKEVIČIUS

 1965 – 2018

 

       Ištiko skaudi netektis: rudens variu besidengiant beržams, tyliu spalio taku Amžinybėn išėjo Gintautas Vaitkevičius – politikas, visuomenės veikėjas, Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas. Yra žmonių, panašių į ąžuolus: tvirtų savo gyvenimo nuostatomis, galingų savo mąstymu ir jautrių – lyg vaiko – širdimi, savo šaknimis giliai ir ištikimai įaugusių į gimtą žemę. Toks jis buvo… Tik­ras pro­fe­sio­na­las, pa­per­kan­čiu nuo­šir­du­mu mo­kė­jęs pra­kal­bin­ti de­šim­tis žmo­nių, žmo­gus, tu­rėjęs ašt­rų ir ža­vų hu­mo­ro jaus­mą, ko­le­ga, vi­sa­da pa­si­ren­gęs iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką. Šiandien – skaudi netektis mūsų rajono žmonėms. Skaus­mas, ku­ris smo­gia tie­siai į vei­dą – tai ne­tek­ties skaus­mas…  

       Gintautas Vaitkevičius gimė 1965 metais Klaipėdoje. 1983 m. baigė Plungės 3-ą vidurinę mokyklą, o 1990 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo specialybę. 1998-1999 m. baigė Lietuvos kūno kultūros instituto Kvalifikacijos kėlimo fakulteto sporto trenerio kvalifikacijos tobulinimo kursus. Dirbo kūno kultūros mokytoju, krepšinio treneriu, buvo sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo įstaigos savininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. karo prievolės specialistas, Plungės teritorinės darbo biržos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas. Visada jaunatviškos, nerimstančios  sielos jis buvo visų įvykių sūkuryje, turėjo daugybę idėjų, mokėjo jomis uždegti bendraminčius ir telkti juos, kad tos idėjos būtų įgyvendintos. Buvo jaunimo nevyriausybinių organizacijų siela, dėl savo atviro jaunatviško būdo mėgiamas ir jaunų, ir solidaus amžiaus žmonių. Jo dėmesio sulaukdavo kultūros ir sporto organizacijų darbuotojai, dažnai savo tvirtą ranką tiesdavo problemų kryžkelėse atsidūrusiesiems, savo nuoširdžiu žodžiu padėdavo dažnam likimo nuskriaustam plungiškiui. Jo dėmesio ir širdies šilumos užteko mums visiems, nes jis darė kilnius darbus ir išliko kukliu, jautriu bei paprastu žmogumi. Labai pasigesime šio puikaus, šilto ir profesionalaus žmogaus.

       Dėl skaudžios netekties gilią užuojautą reiškiame dukrai Rūtai, sūnui Linui bei visiems artimiesiems. 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.