Išreikšti lūkesčiai, susiję su bendrovės „Plungės autobusų parkas“ veikla

2020-06-05


 

Plungės rajono savivaldybė yra vienintelė UAB „Plungės autobusų parkas“ akcininkė ir valdytoja. Visuomenės dėmesiui skelbiami lūkesčiai, kuriuos akcininkė ir valdytoja kelia šiai bendrovei  2020-2023 metų laikotarpiui.

Bendrovės veiklos kryptys

Bendrovės veikla yra būtina Plungės rajono savivaldybei įgyvendinti savarankišką funkciją – keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą. Plungės autobusų parkas yra keleivių vežimo vietinio (miesto/priemiesčio) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikėjas, todėl turi užtikrinti socialinę viešojo transporto funkciją – pakankamą susisiekimo lygį Plungės mieste, taip pat susisiekimą tarp miesto ir kitų savivaldybės teritorijų.

Naują ūkinę komercinę  veiklą bendrovė gali pradėti vykdyti, kai tokia veikla pavedama akcijų valdytojo  arba Valdybos sprendimu.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas

Bendrovė turi būti tvari, socialiai atsakinga, pažangi, moderni, efektyviai ir skaidriai veikianti įmonė, užtikrinanti bendrovės augimą ir pelningą veiklą.

Bendrovei ir jos vadovui keliami šie lūkesčiai: užtikrinti, kad susisiekimas viešuoju transportu vietiniais maršrutais būtų patrauklus, patogus, šiuolaikiškas bei atitinkantis kokybės reikalavimus,  keleivius  savivaldybės teritorijoje vežti nemokamai, kurti patrauklaus darbdavio reputaciją, skirti ypatingą dėmesį keleivių aptarnavimo kokybei, motyvuoti kolektyvą, užtikrinant  gerą darbo aplinką, sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.

Viešuosius pirkimus bendrovėje atlikti  vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje (trumpiau – CVP IS).

Bendrovės interneto tinklalapyje pateikti visą privalomą skelbti informaciją, susijusią su bendrovės veikla.          Investiciniuose sprendimuose siekti subalansuotų priemonių taikymo: optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei pridėtinės vertės Savivaldybei ir visuomenei sukūrimo, užtikrinant autobusų parko atnaujinimą.

Bendrovės direktorius iš anksto turi informuoti Savivaldybės administraciją ne tik apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus (galimus    teisminius ginčus, planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus, planuojamus sandorius, korupcijos ar politinės įtakos atvejus, rizikas, keliančias grėsmę bendrovės veiklai).  

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.