Hidrogeologinio tyrimo ataskaita pateikta Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos įvertinti ir pateikti išvadas

2018-05-28

Šiandien UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikė hidrogeologinio tyrimo ataskaitą, kuri bus į vertinta ir pateiktos privalomos išvados.

Primename, kad kovo 19-20 dienomis aplink Varkaliuose esantį kiaulių kompleksą buvo paimti požeminio vandens ir grunto bandiniai. Hidrogeologinio tyrimo metu gruntinio vandens paviršius buvo 0,32-1,66 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Gruntinį vandenį maitina atmosferiniai krituliai, o jo tėkmės pagrindinė kryptis nukreipta iš šiaurės vakarų į pietryčius – link Mažosios Sruojos upelio.

Pagal gautus vandens bendrosios cheminės sudėties rezultatus, gruntinis vanduo šalia fermų teritorijos yra pakankamai geros kokybės – cheminių rodiklių reikšmės neviršija normatyvinių reikšmių, nustatytų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose.

Pagal biogeninių medžiagų (bendras azotas, nitritai, nitratai, amonis, bendras fosforas, fosfatai) kiekį , gruntinis ir požeminis vanduo daugiausia patyręs taršą yra prie pietinio fermų teritorijos pakraščio esančioje gręžinių aplinkoje, kur amonio ir nitratų nustatyta daugiausia. čŒia pagal bendrojo azoto rodiklį ribinė koncentracija ir didžiausia leistina koncentracija viršijama vandens bandinyje, paimtame apie 6,0 m gylyje iš gręžinio VF-3, o bandinyje VF-4 viršijama ribinė koncentracija.

Daug amonio ir fosfatų rasta bandinyje, pasemtame iš kūdros, kuri yra prie pietvakarinio fermų teritorijos kampo. Pagal bendro azoto ir bendro fosforo kiekį kūdros vanduo pagal fizikinių -cheminių kokybės elementų rodiklius prilygtų labai blogai ekologinio potencialo klasei.

Hidrogeologinio tyrimo rezultatus vertins Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – institucija, atsakinga už požeminius gamtos išteklius, ir pagal pateiktas išvadas bus priimami atitinkami sprendimai.

 

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.