Finansinė paskata pirmąjįbūstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

2018-07-03

 

2018 metų birželio 21 dieną priimtas Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms į statymas, kuris į sigalios nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms perkant arba statant būstą bei deklaravusioms gyvenamąją vietą arba į trauktoms į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą: LR piliečiams ir jų šeimos nariams; ES valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečiams ir jų šeimos nariams; užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES; užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis  LR.

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (į vaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Subsidijų dydžiai suteikiami:

1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui į sigyti sumos;

2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui į sigyti sumos;

3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui į sigyti sumos;

4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui į sigyti sumos.

Būsto kredito pirmajam būstui į sigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.  Ne daugiau kaip 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui į sigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, į sigyti.

Finansinė paskata pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.  Finansinė paskata pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama atsižvelgiant į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus finansinei paskatai pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms teikti.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

2) iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą į sigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;

3) į sigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose;

4) Gyventojų turto deklaravimo į statyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Pagrindiniai žingsniai subsidijos suteikimui:

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.

2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje.

3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie atitinka kriterijus.

4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito į staigą.

5. Kredito į staiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito į staiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito į staigai.

LR Vyriausybė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra į pareigota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimti šio į statymo į gyvendinamuosius teisės aktus.

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad prašymai dėl finansinės paskatos pirmam būstui į sigyti nepriimami, kol nėra į sigaliojęs į statymas.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.