Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas sušaukė posėdįdėl mobilaus punkto veiklos

2021-03-17


 

Kovo 17 dieną į vyko nuotolinis Ekstremaliųjų situacijų komisijos, kuriai pirmininkauja Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, posėdis, kuriame komisijos pirmininkas atkreipė dėmesį , jog netenkina darbo organizavimas mobiliame punkte, kuriame imami ėminiai tyrimams dėl koronaviruso (Covid-19) Plungės rajono savivaldybėje.

M. Kaunas priminė, jog prieš kurį laiką vyko pasitarimas su trimis Plungės pirminiais sveikatos priežiūros centrais ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl mobilaus punkto veiklos. Buvo sutarta, kad kiekvienas Plungės pirminės sveikatos priežiūros centras skirs savo darbuotojus dirbti mobiliame punkte. Šių metų kovo 12 dieną buvo parengtas į sakymas dėl mobilaus punkto paslaugų teikimo Plungės savivaldybėje, kuriame nurodyta UAB ,,Plungės sveikatos centras“, A. Klišonio komercinės firmos ,,Inesa“, UAB ,,Klinika Pulsas“ vadovams deleguoti į mobilų punktą dirbti 2 asmenų specialistų komandas, kuriose bent vienas specialistas turi turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, kad galėtų imti ėminius. Posėdžio pirmininkas klausė, kurios į staigos jau delegavo savo darbuotojus dirbti mobiliame punkte. Paaiškėjo, kad sveikatos priežiūros vadovai skyrė po vieną bendrosios praktikos slaugytoją dirbti punkte dvi dienas per savaitę.

M. Kaunas informavo, kad, remiantis Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo į staigose“ 5.1 punktu, Savivaldybės administracija turi teisę paskirti arba mobilųjį punktą, ar kitą asmens sveikatos priežiūros į staigą vykdyti registraciją kaupinių PGR tyrimams, ėminių šiems tyrimams paėmimą, o prireikus organizuoti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų pavėžėjimą į kaupinių PGR tyrimui paėmimo vietą. Komisijos pirmininkas klausė, kas konkrečiai kovo 17 dieną vyks į Žemaičių Kalvariją atlikti kaupinių paėmimą tyrimams.

Po kilusios diskusijos M. Kaunas komisijos nariams pateikė keletą konkrečių pasiūlymų.  Asmens sveikatos priežiūros į staigų vadovams – užtikrinti Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro, Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Plungės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo į sakymus ir nurodymus ir atsiskaityti Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovui, ar visi nurodymai yra vykdomi. 

Savivaldybės gydytojai nurodyta parengti į sakymą dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo į staigose pagal LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo į staigose“.

Savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjui pavesta kontroliuoti, kad visi Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo sprendimai būtų vykdomi, priešingu atveju taikyti Administracinio nusižengimo kodekso sankcijas bei pranešti Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovui apie nurodymų nevykdymą.

Nutarta Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasitarimus su suinteresuotomis šalimis rengti kiekvieną pirmadienį arba pagal poreikį ir kitomis dienomis.

„Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai galioja visoje Lietuvoje, negi teisės aktai neturi galios Plungėje?“ – retoriškai posėdžių dalyvių klausė Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas M. Kaunas.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.