Dažniausiai užduodami klausimai apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą

2018-05-21

 

Plungės rajono gyventojai teiraujasi apie komunalinių atliekų tvarkymą ir vietinės rinkliavos mokėjimą. Parengėme informaciją pagal dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus.


Kodėl turiu mokėti vietinę rinkliavą, jei neturiu pasirašytos sutarties su UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“?


Lietuvos Respublikos rinkliavų į statymo 2 straipsnyje nustatyta, kad vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma į moka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo į statymo 301 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektų savininkas arba į galioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Sutartys su vietinės rinkliavos mokėtojais dėl rinkliavos mokėjimo nėra sudaromos. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiuojama visiems Plungės rajono savivaldybės atliekų turėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja nekilnojamuoju turtu, išskyrus žemės sklypus.


Kodėl kitose savivaldybėse už atliekų tvarkymą gyventojai moka mažiau, pvz., Mažeikiuose, Klaipėdoje, Gargžduose?


Kodėl kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingas geriamojo vandens į kainis, mokestis už darželius? Kodėl skiriasi miesto autobusų bilietų kaina? Kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingas gyventojų skaičius, skiriasi ir pačių miestų sudėtis: vyrauja daugiabučiai ar individualūs namai. Surinkti atliekas iš vienkiemių kainuoja brangiau, nei aptarnauti tik daugiabučių komunalinių atliekų aikšteles. Kiekvienoje savivaldybėje susidaro skirtingi atliekų kiekiai. Pvz., Plungės rajono savivaldybėje 2017 m. susidarė 8 809,62 tonos mišrių komunalinių atliekų; jų surinkimas, sutvarkymas, rinkliavos administravimas, infrastruktūros išlaikymas, investicijos į atliekų sistemą atsiėjo daugiau nei 1 mln. Eur.


Viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio nustatymas. Savivaldybių tarybos tvirtina skirtingus vietinės rinkliavos apmokestinimo parametrus: nuo turto vieneto; nuo objekto ploto; gyventojų skaičiaus; konteinerių skaičiaus. Bet kokiu atveju, surinkta vietinė rinkliava turi padengti atliekų sistemos išlaidas. Mažeikių rajono savivaldybėje tik ruošiamasi į vesti dvinarę rinkliavą, tad palyginti sudėtinga.

Palyginkime: už sodų paskirties objektą Klaipėdos rajone moka 23 Eur, Telšių rajone – 18,40 Eur, Plungės rajono sav. – 16 Eur. Pastovioji rinkliavos dalis už individualų namą Plungės rajone – 30 Eur, Telšių rajone – 44 Eur, Klaipėdos rajone – 34 Eur. 240 l atliekų konteinerio ištuštinimas Plungės rajone – 3 Eur, Telšių rajone – 1,87 Eur, Klaipėdos rajone – 0,8 Eur.


Kaip susimažinti vietinės rinkliavos mokestį , kai pastatai (butas) nenaudojami, o gyventojai išvykę?


Atkreipiame dėmesį , kad kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui išsiųsto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimo antroje pusėje pateikta informacija apie rinkliavos mokesčio susimažinimo tvarką.


Nuo 2017 m. kovo 1 d. Plungės rajone buvo į vesta dvinarė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji į mokos dalys. Pastoviąją vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar į galioti asmenys. Kintamoji į mokos dalis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti sumažinta, jeigu individualiame name (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektus), bute yra negyvenama ar juo nesinaudojama ne trumpiau kaip 6 kalendorinius mėnesius ir ne ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus. Tokiu atveju norint, kad būtų perskaičiuotas kintamos į mokos dydis, privalu visa tai deklaruoti prieš laikotarpio pradžią:


1. Pateikti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą – sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodomas konkretus laikotarpis, kurio metu nesinaudosite komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

2. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, rinkliavos mokėtojas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privalo pateikti elektros energijos tiekėjo pažymą apie per deklaruotą laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis per metus negali viršyti 50kWh). Jeigu deklaraciją pateikęs rinkliavos mokėtojas per nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai patvirtina, kad deklaravimo laikotarpiu elektros energijos kiekis viršija 50 kWh, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ perskaičiuoja rinkliavos mokėtojui mokėtiną vietinės rinkliavos mokestį , į traukdamas į mokėtiną sumą kintamąją rinkliavos dalį .


Prašymą – sąžiningumo deklaraciją UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ galima teikti visus metus prieš deklaracijoje nurodomo laikotarpio pradžią.


Kokios lengvatos taikomos vienišiems asmenims?

Vieniši, sulaukę pensinio amžiaus rajono gyventojai nėra pamiršti. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvata taikoma, kai vienas gyvenantis asmuo yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra išankstinės pensijos gavėjas arba yra neį galusis, kurio pajamos (3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi vidutinės pajamos) iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra mažesnės už 3,0 valstybės remiamų pajamų dydį (366 Eur) per mėnesį . Lengvatą sudaro sumokėtos metinės rinkliavos 50 proc. dydžio piniginė kompensacija, kuri išmokama rinkliavos mokėtojui, jau sumokėjusiam metinį rinkliavos mokestį ir neturinčiam į siskolinimų už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį .


Lengvata skiriama kalendoriniais metais, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 15 d. į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją ir pateikiami visi reikalingi dokumentai: prašymas; galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; sumokėtos rinkliavos kvitas; pažymos apie pajamas.

Ką daryti, jei namas avarinės būklės, neį manoma gyventi?

Nuo vietinės rinkliavos mokesčio atleidžiami rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neį manomas naudoti. Toks rinkliavos mokėtojas privalo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

Nuo vietinės rinkliavos mokesčio ne ilgesniam nei kalendorinių metų laikotarpiui atleidžiami rinkliavos mokėtojai, kai nekilnojamo turto objektas yra statomas ar remontuojamas, tik tuo atveju jeigu statomame ar remontuojamame nekilnojamo turto objekte nėra gyvenama. Toks rinkliavos mokėtojas privalo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.


Vietinės rinkliavos surinkimą ir apskaitą organizuoja bei informaciją teikia UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, esanti J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje, tel.: (8 448) 54 714 / 50 043, el. p. info@tratc.lt, www.tratc.lt.


Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.