Dėl pensijų ir kitų išmokų gavėjų neaptarnavimo jų gyvenamųjų patalpų viduje

2020-11-19

 


2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. buvo įvestas karantinas.

Karantino laikotarpiu akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – bendrovė) ir toliau teikia ir teiks visas būtinąsias paslaugas, įskaitant pensijų ir kitų socialinių išmokų (toliau – išmokos) pristatymo gyventojams (išmokų gavėjams) į jų gyvenamąsias patalpas paslaugas.

Bendrovė atsakingai vertindama situaciją, privalo imtis visų įmanomų veiksmų apsaugoti bendrovės darbuotojus sudarant jiems saugias darbo sąlygas bei galimybę vengti nebūtinų kontaktų, taip pat svarbu užtikrinti ir bendrovės klientų saugumą.

Taigi, atsižvelgdami į paskelbtą karantiną bei aukščiau nurodytas aplinkybes, informuojame, kad priėmėme sprendimą išmokų gavėjų neaptarnauti jų gyvenamųjų patalpų viduje. Siekiant apsaugoti bendrovės darbuotojų bei klientų sveikatą, išmokų gavėjams išmokos bus išmokamos prie gavėjo buto durų laiptinėje arba prie namo durų lauke, neįeinant į išmokos gavėjo gyvenamąsias patalpas.

Lietuvos pašto įsitikinimu, aukščiau aprašytos priemonės yra būtinos COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimui stabdyti.

Bendrovė reaguodama į susiklosčiusią padėtį, teikia siūlymą kaip organizuoti pensijos pristatymą grynaisiais pinigais į Lietuvoje veikiančių savivaldybių senyvo amžiaus žmonių globos įstaigas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad seniūnas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus . Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus: tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti .

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, bendrovė rekomenduoja Lietuvos Respublikos savivaldybėse veikiančių senyvo amžiaus žmonių globos namuose gyvenantiems asmenims, kuriems pensija ir kitos išmokos būdavo pristatomos kiekvienam gavėjui atskirai jo kambaryje, suteikti įgaliojimą kitiems asmenims priimti jiems skirtas pinigines lėšas, pvz. globos įstaigos vadovui, jo pavaduotojui, kitam administracijos darbuotojui ir kt. Tokius įgaliojimus, vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais, gali tvirtinti toje seniūnijos teritorijoje veikiantis seniūnas ir nėra reikalingas notarinis tvirtinimas. Taip pat prašome išaiškinti globos įstaigų gyventojams visas galimybes gauti pensijas per kitą įgaliotą asmenį, taip pat galimas rizikas, susijusias su koronaviruso (COVID-19) grėsmėmis.

Suprasdami pensijų ir kitų išmokų gavimo būtinumą ir atsakingai vertindami situaciją bei norėdami palengvinti išmokų gavėjams skirtų išmokų atsiėmimo procesą, parengėme įgaliojimo atsiimti pensijas ir kitas socialines išmokas, kai jas pristato bendrovė, šabloną (pridedame).

Siūlome pateikti bendrovės parengto įgaliojimo šabloną kartu su šiuo bendrovės siunčiamu informaciniu pranešimu seniūnams ir kitiems atsakingiems asmenims, kad kiltų kuo mažiau su išmokų gavimu susijusių problemų.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir tikimės, kad atsakingas požiūris palengvins pensijų ir kitų išmokų pristatymą ir gavimą, o bendrovės darbuotojų ir gyventojų sveikata liks apsaugota.

 

Lietuvos pašto inf.


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.