Dėl šilumos energijos kainų

2020-05-04

 

Balandžio mėnesį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė NŠG veiklos apžvalgą: https://www.regula.lt/SiteAssets/naujienumedziaga/2020/2020-04/NSG_apzvalga_uz_2019_metus.pdf

Joje jau yra įvardinta suma, kurią per 2019 metus, parduodama Bendrovei šiluminę energiją per Baltpool šilumos aukcionus perrinko UAB Plungės bioenergija – 144,57 tūkst. €. Tiesa, tai dar nėra oficialus VERT sprendimas – kažkuriame iš būsimų posėdžių, ji dar turės tai patvirtinti oficialiai bei nustatyti perrinktos sumos grąžinimo šilumos vartotojams būdą, terminus bei įpareigojimą UAB Plungės bioenergijai.

Šis skaičius yra labai artimas ankstesniems mūsų pačių vertinimams bei prognozėms: tiek dėl pačios sumos dydžio, tiek dėl to, kiek turėtų pigti šiluma 2019-2020 šildymo sezono metu lyginant su prieš tai buvusiu sezonu. Priminsime, jog 2019 m. rugsėjo mėnesį Bendrovės prognozė buvo sekanti:

„Šildymo kaina artėjančiam šildymo sezonui mažės ~14 proc. lyginant su praėjusiu (2018/2019). Pagrindinės priežastys: (1) dėl pačios Bendrovės ženkliai pigiau nupirkto biokuro (2) dėl iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kainos prognozuojamo sumažėjimo.“

1 lentelėje pateikiamos faktinės šilumos energijos kainos taikytos vartotojams.

2 lentelėje pateikiamos šilumos energijos kainos vartotojams, įskaičiavus VERT esamus ir būsimus sprendimus Bendrovei bei UAB Plungės bioenergijai dėl perrinktų ar negautų būtinųjų sąnaudų.

 

Savo prognozėse 2019 metų rugsėjo mėnesį dar negalėjome numatyti:

(1) Kiek VERT pridės prie kainos po perskaičiavimo, dėl už praėjusį laikotarpį nepadengtų Bendrovės patirtų būtinųjų sąnaudų – VERT 2019 m. lapkričio mėn. pridėjo 0,14 ct už kWh pradedant taikymą nuo 2020 m. vasario mėn.

(2) Kokią taktiką naudos UAB „Plungės bioenergija” teikdama pasiūlymus Baltpool šilumos aukcionui. 2019 metai buvo pirmieji, kai pasikeitus teisės aktams, šilumos supirkimas vykdomas per Baltpool energijos išteklių biržą pilnais kaštais. Kitais žodžiais, PBE galėjo pasirinkti kokią kainą pateikti šilumos pirkimo aukcionuose: ar (a) pagrįstą realiais, VERT kontroliuojamais kaštais, ar (b) taikyti kainą prilygintą Baltpool šilumos aukciono operatoriaus paskelbtoms palyginamosioms sąnaudoms.

Nepriklausomas šilumos gamintojas pasirinko (b) variantą. Šiuo atveju, pasibaigus kalendoriniams metams atliekamas perskaičiavimas, kurio metu VERT įvertins neatitikimus ir įpareigos UAB Plungės bioenergiją sugrąžinti vartotojams permoką. Preliminariu Bendrovės vertinimu vartotojai artimoje ateityje gaus 0,28 ct už kWh „nuolaidą“, jeigu grąžinimas bus išdėstytas per vienerius metus.

Įvertinus VERT įpareigojančiais sprendimais nustatytas ir ateityje vartotojams grąžintinas sumas, kurias jau 2020 m. II pusmetyje jie turėtų pastebėti sąskaitose už šilumą, belieka tik konstatuoti, jog Bendrovės prognozė išsakyta prieš šildymo sezono pradžią buvo pernelyg pesimistinė: šilumos kaina vartotojams šių metų sausio- gegužės mėnesiais realiai bus net 16,2 proc. mažesnė nei per atitinkamą 2019 m. laikotarpį.

Bendrovė ir toliau ketina racionaliai planuoti savo investicijas, priimti kitus sprendimus bei dėti visas pastangas siekdama užtikrinti šilumos kainos vartotojams mažėjimą ateityje.


UAB „Plungės šilumos tinklai“ informacija


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.