Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje

2020-07-29

 

Plungės rajono savivaldybės administracija 2020-07-14  pasirašė finansavimo sutartį iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-10-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ vykdyti.

Projekto tikslas – Sukurti tinkamas sąlygas, būtinas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 301621,17 Eur,iš jų:

Europos Sąjungos lėšos – 179082,24 Eur, 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 122538,93 Eur. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Regioninės plėtros fondas).

Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia 2019-09-19, pabaiga – 2022-06-30.

Statistikos duomenimis 2015 m. šalyje veikė 93 vaikų globos namai, kuriuose gyveno per 3,2 tūkst. vaikų. Iš jų specialiųjų poreikių turėjo 35 proc., elgesio ir emocijų sutrikimų – 20 proc., vidutinę ir sunkią negalią – 10 proc. vaikų.

Dėl šių problemų nacionaliniu mastu pradėta vykdyti institucinės globos pertvarka. Norint užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam, likusiam be tėvų globos, vaikui augti globėjų, į tėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti bendruomenės pagalbą, buvo panaikinti Plungės vaikų globos namai. Taip siekiama vaikams sukurti tinkamas sąlygas, būtinas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, t. y. plėsti naujų formų paslaugų infrastruktūrą.

Šio projekto metu numatoma statyti naują vienaukštį namą Gandingos g. 11B, Plungėje, pritaikant jį bendruomeninių vaikų globos namų veiklai ir jame apgyvendinti 8 tėvų globos netekusius vaikus.

Vaikai galės gyventi pagal šeimos modelį į kurtuose namuose, kuriuose bus užtikrinta saugi ir raidai palanki aplinka, artima šeimos aplinkai, į gyti savarankiškam gyvenimui svarbius į gūdžius.

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Eglė Makarevičienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.