Asmenims su negalia pradedama teikti asmeninio asistento pagalba

2021-09-28


Pradedama teikti asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia. Ji padės užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes, teiks:

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Dėl asmeninės pagalbos teikimo gali kreiptis neįgalieji, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Asmeninę pagalbą Plungės rajone teiks Plungės socialinių paslaugų centras. Asmeninio asistento paslaugą galės teikti ir fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įvadinius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, kompleksiškai vertinant sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 102 kabinetą ir pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Teikiant prašymą-paraišką, reikės pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų Savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį – kitus dokumentus.

Informacija teikiama  telefonu (8-448) 20 407 arba el. paštu parama@plunge.lt

Pridedama. 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. DE-1062 „Dėl Plungės rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir Plungės rajono savivaldybės valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“


Socialinės paramos skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.