Apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo tvarka

2020-05-26

 

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-171 „Dėl apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2. punktu, žemės sklypas laikomas apleistu, jeigu yra apaugęs sumedėjusiais augalais, žole, kuri iki einamųjų metų liepos 1 d. nenušienauta.

Seniūnijos, nustačiusios tokius sklypus, informuoja jų savininkus, o jiems nereagavus, šiuos sklypus registruoja tvarkos aprašo priede, kurį pateikia Savivaldybės administracijos  direktoriaus į sakymu sudarytai komisijai. Sąraše turi būti nurodytas žemės sklypo adresas, sklypo unikalus ar kadastro numeriai, jo savininkas, savininko gyvenamoji vieta, kriterijus, pagal kurį sklypas į traukiamas į sąrašą.

Komisija, gavusi seniūnijų pateiktus sąrašus, informuoja žemės sklypų savininkus apie numatomą jų žemės sklypų į traukimą į apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų sąrašą paskelbiant sklypų registracijos unikalius numerius Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje, išsiunčiant savininkams informacinius pranešimus.

Žemės sklypų savininkai per 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo ar informacijos paskelbimo privalo sutvarkyti apleistus sklypus. Praėjus nustatytam terminui, savininkui  priklausantis sklypas pakartotinai tikrinamas. Nustačiusi, kad sklypas sutvarkytas, komisija priims sprendimą neį traukti žemės sklypo į apleistų ir netvarkomų sklypų sąrašą. Nustačius, kad sklypas nesutvarkytas, savininkui  bus taikomos poveikio priemonės – padidintas (4 proc.) žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.