Aktuali informacija žemdirbiams dėl 2021 m. pasėlių deklaravimo

2021-04-16

 

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 4 d. į sakymu Nr. 3D-147 patvirtinta žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia bei pateiktos rekomendacijos, kaip turi būti priimamos paraiškos, esant COVID-19 pandemijai. 

Balandžio 12 d. – birželio 7 d. 

Pagrindinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų (toliau –pasėlių) deklaravimas

Birželio 8 d. – liepos 2 d.

Priimamos pavėluotos paraiškos (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų suma už plotą mažinama 1 proc.), taisomos jau patvirtintos pasėlių deklaracijos

Siekiant reguliuoti apsilankančiųjų srautus bus sudaromas pareiškėjų apsilankymo grafikas, garbaus amžiaus ir kitiems rizikos grupėje esantiems pareiškėjams skiriant prioritetą ir priimti tuomet, kada yra mažiausia rizika. Tarp apsilankymų bus daromos pertraukos patalpoms vėdinti.

Pasėlių deklaravimo patalpose jau nuo praėjusių metų į rengtos plastmasinės (stiklinės) pertvaros, kurios sudaro barjerą tarp pareiškėjo ir darbuotojo. Rekomenduojame klausimus, dėl kurių nebūtinas fizinis apsilankymas, spręsti telefonu.

 

Trumpai apie šių metų deklaravimo naujoves ir naujausius taisyklių pakeitimus

 

Šiemet laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės.  Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Deklaruojantieji pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus turi žinoti, kad nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) privaloma sutvarkyti (išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Patikslinus žaliojo pūdymo apibrėžimą, į terpimui į dirvą pūdyme auginami žemės ūkio augalai turės būti pasėti einamaisiais metais.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalės mobiliąja „NMA AGRO” programėle pateikti iš kiekvieno lauko nuotraukas, kuriose matytųsi užaugintas derlius. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai – tokiu būdu suteikiama galimybė gauti susietąją paramą smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams. Ankstinama šildomų šiltnamių į registravimo data – juos į registruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo iki gruodžio 31 d.).

Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, lubinus, pupas, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip „nežinoma“. Kitais metais tokios galimybės nebebus. Atsižvelgiant į tai, augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis.

Siekiant tinkamai pasiruošti į gyvendinti Žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams bus suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Pasėlių deklaravimo taisyklių nuostatos papildytos punktu, nustatančiu informacijos pateikimą apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus.

Pareiškėjams, deklaruojantiems valstybinės žemės plotus, į vedamas reikalavimas šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui.

Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius taip pat galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį .

 

Pakeisti reikalavimai susietajai paramai už pienines karves gauti 

 

Pieninių karvių nepertraukiamo išlaikymo valdoje laikotarpis – 3 mėn.

Nuo šių metų parama bus mokama valdos valdytojams už Åªkinių gyvūnų registre (ŪGR) į registruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu bei nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. (tris mėnesius)  pienines karves.  Anksčiau buvo skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis (nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 30 d.).

Nebus vertinamas rinkai patiektas  pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų, pretenduojančių į paramą, buvo reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau kaip 500 kg.

Vietoje šio kriterijaus atsirado naujas – norintys gauti paramą taip pat turi būti pateikę informaciją ŪGR apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Duomenys apie tai turi būti į registruoti šiame registre.

 

Žemės ūkio skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.