Aktualūs sprendimai po gegužės 27 dieną vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio

2021-05-28
 
Tarybos posėdžio vaizdo į rašas
 


 
Gegužės 27 dieną į vyko nuotolinis Plungės rajono savivaldybės posėdis, kurio darbotvarkėje –  43 klausimai. Savivaldybės gyventojų dėmesiui – keletas priimtų sprendimų.

Inicijuojamas Plungės rajono pramonės parko steigimas

Savivaldybės tarybos posėdyje UAB „Smart Continent LT“ vyresnioji analitikė Aušrinė Ulė ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė pristatė Plungės rajono pramoninės teritorijos plėtros galimybių studiją.

Buvo išnagrinėtos galimos Plungės miesto pramonės parko steigimo alternatyvos, numatytos pramonės parko steigimo procedūros ir į gyvendinimo eiga. Taip pat į vertintas Plungės pramoninės teritorijos sklypų vystymo išlaidų ir naudos santykis, infrastruktūros į rengimo kaštai.

Analizuotas  455 ha į šiaurę nuo miesto centro nutolęs miesto ir priemiesčio teritorijos plotas.

Išrinkus optimalią teritoriją pramonės parkui vystyti, atliktas detalus jos vertinimas. Pramonės parkas galimai užimtų iki 87,6 ha plotą.

Paskaičiuota, kad teritorijai paruošti reikalinga 23 136 760 eurų investicijų, parkas galėtų pradėti veiklą 2024 metais. Planuojama pritraukti nuo 10,86 mln. iki 78,84 mln. eurų investicijų, sukurti 1 322 naujas darbo vietas. Tokie pokyčiai Plungės rajone turėtų teigiamą į taką vidutiniam darbo užmokesčiui, padėtų  išsaugoti darbingo amžiaus gyventojų dalį .

Įsteigus Plungės pramonės parką socialinė–ekonominė nauda būtų daugiau nei 16 kartų didesnės nei patiriamos išlaidos. Projektas atitinka pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijus, dėl to bus galima vykdyti supaprastintą žemės nuosavybės tvarkymo procedūrą –  žemės paėmimą visuomenės poreikiams.

 

Reorganizuojamos švietimo į staigos

Savivaldybės tarybai nusprendus reorganizuoti Platelių gimnaziją ir Šateikių pagrindinę mokyklą, jas sujungiant ir į steigiant Liepijų mokyklą, reorganizuojamų į staigų vadovai  į galioti teisės aktų nustatyta tvarka iš Juridinių asmenų registro išregistruoti biudžetines į staigas ir atlikti kitus, su tuo susijusius, veiksmus ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 dienos.

Patvirtintus Liepijų mokyklos nuostatus pavesta į registruoti iki rugsėjo 1 dienos.

Nusprendus reorganizuoti Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinę mokyklą, ją prijungiant prie Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos, patvirtintas šių į staigų reorganizavimo sąlygų aprašas.

 

Riedutininkų ir riedlentininkų rampa bus nugriauta

Savivaldybės taryba leido nurašyti ir likviduoti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį „Ryto“ pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – lengvųjų konstrukcijų riedutininkų ir riedlentininkų rampą, esančią  J. Tumo-Vaižganto g. 88, prie mokyklos sporto aikštynų.

Rampa pripažinta netinkama naudoti, nes fiziškai nusidėvėjo, todėl nelieka nieko kito, kaip ją nurašyti ir išardyti.

Atkreiptas dėmesys, kad šis sporto inžinerinis statinys yra itin prastos būklės ir netinka naudoti, kelia pavojų mokiniams ir visuomenei, gadina miestelio estetinį vaizdą, aplinką ir prieigas.   

Pavesta kilusius klausimus dėl naujos rampos poreikio išsiaiškinti Sporto taryboje. Savivaldybės administracijos paprašyta informaciją dėl naujos rampos į rengimo galimybių pateikti liepos mėnesį per Savivaldybės tarybos posėdį .

 

Savivaldybė perima Plungės TVM bėgimo taką

Nuspręsta  perimti Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms į gyvendinti  valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Mendeno g. 7 – Plungės technologijų ir verslo mokyklos bėgimo taką, kuris bus labiau naudojamas vietos bendruomenės poreikiams: kūno kultūrai ir sportui plėtoti, gyventojų poilsiui organizuoti, taip pat ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, vaikų ir jaunimo užimtumo poreikiams tenkinti.

 

Nustatytas 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas  

 Savivaldybės taryba patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metams. Tai į pareigoja Nekilnojamojo turto į statymas.

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto mokesčio tarifo ribos yra nuo 0,5 iki 3 procentų.

Savivaldybės taryba pritarė siūlymui patvirtinti tokį pat, kaip 2021 metais, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą.

2019 metais nekilnojamojo turto mokesčio gauta 403,9 tūkst. eurų, 2020 metais – 461 tūkst. eurų.

2021 m. Savivaldybės biudžete pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio planas –  410 tūkst. eurų.

 

Patikslinta ilgalaikės paskolos paskirtis  

Nuspręsta patikslinti ilgalaikės paskolos, kurią Savivaldybės taryba nusprendė imti 2019 metų birželio 27 d.,  paskirtį .

Savivaldybės administracija 2021 m. vasario 18 d. raštu informavo Finansų ministeriją, jog projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ pasiskolino 413,7 tūkst. eurų ir daugiau nebesiskolins. Tačiau Savivaldybės tarybai pritarus, likusią dalį lėšų (iki 486,3 tūkst. eurų) taip pat planuojama skolintis projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ vykdyti.

 

Patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Vyriausybės atstovas, laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareigas             Andrius Cechanavičius prieš kurį laiką raštu kreipėsi, jog vykdant Plungės rajono savivaldybės administracinę priežiūrą buvo nustatyta, kad Savivaldybės tarybos reglamentas neatitinka kai kurių nuostatų.

Į Vyriausybės atstovo pastabą buvo atsižvelgta ir gegužės 27 dienos Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas naujos redakcijos Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos į statymu, Savivaldybių tarybų rinkimų į statymu, kitais teisės aktais.

Šis svarbus dokumentas tvirtinamas, keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja visų tarybos narių dauguma. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai Savivaldybės tarybai.

 

Pritarta viešosios į staigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos 2020 metų veiklos ataskaitai

Savivaldybės tarybai buvo pateikta  2020 metų audituota viešosios į staigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos finansinė atskaitomybė ir į staigos 2020 metų veiklos ataskaita, kurią atliko UAB „Audit&Accounting“. Auditorius į vertino į staigos veiklos ataskaitą ir pastabų dėl neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, neturėjo.

Auditoriaus nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia į staigos finansinę padėtį ir finansinius veiklos rezultatus.

 

Savivaldybės inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.