Įgyvendinant teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektą bus tvarkomi želdynai

2021-01-15

Pradedamas į gyvendinti „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektas“, kuris finansuojamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal į gyvendinamą projektą „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ ir pagal į gyvendinamą projektą „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Įgyvendinant parengto projekto sprendinius, bus siekiama sustiprinti žaliosios jungties, esančios Plungės mieste, prie Babrungo upės ir Gandingos tvenkinio, ekologines funkcijas, sumažinti kraštovaizdžio fragmentaciją, atkurti jo funkcijas ir vertybes, išryškinti ir pagerinti būdingų rūšių išlikimo sąlygas, stiprinti pažintines ir rekreacines funkcijas, didinti vietovės estetinę kokybę, sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį bei integruoti jį į bendrą miesto struktūrą. Planuojama tvarkyti teritorija yra padalinta į 7 tvarkymo zonas, kuriose atitinkamai numatoma ir blogos būklės bei mažos estetinės vertės sumedėjusios augalijos (ievų, gluosnių) rekonstrukcija, keičiant juos į juodalksnius ir įrengiant ekstensyvios priežiūros reikalaujančius žydinčių augalų žolynus; formuojami krūminės augmenijos ir varpinių žolių masyvai; vandens augalų bendrijų ir pelkinių augalų bendrijų formavimas. Taip pat numatomos į gyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo priemonės, kurios iki šiol į gyvendintos tik Vokietijoje ir kitose šalyse – bus  suformuojamas paviršinio vandens surinkimo ir infiltracijos lobas ir įlomė. Teritorijoje taip pat numatomos edukacijai pritaikytos erdvės, apžvalgos aikštelės, informaciniai stendai.

Projekto rengimo metu atlikus augalų ir medžių tyrimus ir inventorizaciją, nustatyta, kad kai kuriuos iš jų dėl prastos būklės ir menkavertiškumo, formuojant apžvalgos aikšteles ir naujus takus, reikės šalinti, todėl teritorijoje esantys želdiniai bus tvarkomi:

Įgyvendinant sprendinius numatoma pašalinti medžius: želdynų sklypuose – 283, miško sklypuose – 97. Vietoje jų bus pasodinti į vairūs erdves formuojantys 182 medžiai (raudonieji ąžuolai, paprastieji šermukšniai, svyruokliai gluosniai, juodalksniai), 6986 lapiniai krūmai (baltosios ir palaipinės sedulos, pilkosios ir nipodininės lanksvos), 6250 žoliniai, vandens augalai.

PRIDEDAMA. Želdynų tvarkymo planas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.