„Pakrikštytas“ naujas Plungės meno mokyklos fortepijonas

2019-02-21
 


 

        2019 m. vasario 19 d. 17 val. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje vyko padėkos vakaras-koncertas, kuriame naujai įsigytu koncertiniu fortepijonu „Eduard Seiler“ skambino Meno mokyklos Fortepijono skyriaus auklėtiniai.

        Renginyje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Administracijos direktorius Gintaras Bagužis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė ir skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė  bei Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jūratė Garčinskaitė ir specialistės Daiva Jonauskienė, Odeta Petkuvienė, Giedrė Kungytė,  Plungės klebonas Vytautas Gedvainis, mokyklos bendruomenės nariai.  Mokyklos direktorė Rita Urniežienė pristatė mokykloje vykdyto neformaliojo švietimo  veiklų kokybės gerinimo projekto rezultatus, dėkojo Savivaldybės darbuotojams ir mokyklos bendruomenės nariams, padėjusiems įgyvendinti projektą.

        Plungės rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2017 m. lapkričio 17 d. pasirašė projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 305 076,00 Eur. Projektui skiriamas finansavimas – 259 314,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos – 45 762,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Projekto tikslas – pagerinti Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos ir Plungės r. Platelių meno mokyklos vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

      Projektas apėmė dvi neformaliojo vaikų švietimo mokyklas – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą ir Plungės r. Platelių meno mokyklą. Abiejuose mokyklose vykdomos 3 krypčių neformaliojo vaikų švietimo programos (muzika, dailė, choreografija). Dėl prastos infrastruktūros būklės mokyklos negalėjo užtikrinti kokybiškų ugdymo sąlygų.  Mokyklos iš Savivaldybės skiriamų lėšų nebuvo pajėgios atnaujinti infrastruktūros, įsigyti reikiamos įrangos ir muzikos instrumentų. Siekiant, kad būtų užtikrintas sklandus ugdymo programų įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos veiklų kokybei augti bei prieinamumui didėti, projekto metu Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje buvo  sutvarkytas stogas (pakeista stogo danga, stogas apšiltintas), visoje mokykloje seni mediniai langai pakeisti naujais plastikiniais, tarp klasių įrengta garso izoliacija, salėje, orkestro studijose įrengtos garsą sulaikančios durys.  Šios priemonės, sumažinus išorės triukšmo lygį, temperatūrų kaitą, labai pagerino mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygas bei ugdymo procesą, palengvino instrumentų bazės priežiūrą. Tenkinant Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos poreikį gerinti neformaliojo švietimo veiklų vykdymo sąlygas, įsigyta tam reikalinga įranga ir muzikos instrumentai.

      Projekto metu mokykla įsigijo 12 kompiuterių, kuriais ugdymo proceso metu naudosis Dailės ir Muzikos skyrių moksleiviai ir mokytojai, Dailės skyriuje pastatytas lazerinis spalvotas spausdintuvas, šokių studijoje įrengtas projektorius su projekciniu ekranu, stacionari garso aparatūra, išklota šokiams skirta grindų danga. Orkestro studijoje pastatytas išmanusis televizorius, muzikos teorijos klasėse įrengtos  4 išmaniosios lentos ir  nauji kompiuteriai, koncertų salėje pastatytas naujas vokiečių gamybos koncertinis fortepijonas „Eduard Seiler“.

      Platelių meno mokyklai planuojama įsigyti: fliugelhornus – 4 vnt.; trimitus – 4 vnt.; trombonus – 4 vnt.; eufonijas – 4 vnt.; tūbas – 2 vnt.; saksofonus – 6 vnt.; skaitmeninį pianiną – 1 vnt.; pianinus – 2vnt.; vibrafoną – 1 vnt.; akordeonus – 4 vnt.; kabinetinį fortepijoną – 1 vnt.; pianisto kėdutės – 3 vnt.

      Įvykdžius projektą,  pagerintos neformaliojo švietimo ugdymo sąlygos Plungės rajono neformaliojo švietimo įstaigose. Tiesioginę naudą pajuto Plungės Mykolo Oginskio meno ir Platelių meno mokyklų ugdytiniai, kuriems bus sudarytos kokybiškesnės sąlygos neformaliųjų užsiėmimų metu.

 

Informaciją parengė Plungės M.Oginskio meno mokyklos direktorė R. Urniežienė ir projekto vadovė J. Saldukienė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.