„Mauraa ne mauraa, plungiškee skautaa vara kiauraa“

2018-02-28

 

 

Vasario 16-oji Plungės rajono skautams įsimins ne tik dėl Valstybės šimtmečio renginių. Nors tądien jie dalyvavo įvairiuose šventiniuose renginiuose Alsėdžiuose, Žlibinuose ir Plungėje, Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų savo rate pažymėjo kitądien – vasario 17-ą – šventiškoje sueigoje Vaikų bibliotekoje. Ir tai nebuvo vien tik Valstybės šimtmečio pagerbimas: skautų ir svečių akivaizdoje paskelbta, jog Plungėje įkuriamas skautų Gondingos tuntas, po savo vėliava jungiantis Žlibinų Igno Končiaus, Plungės sesių „Kregždyno“ ir brolių „Perkūno ąžuolo“ draugoves.

Telšių apskrityje iki šiol veikė tik Telšių tuntas ir pavienės draugovės Žlibinuose, Plungėje ir Rietave. Sustiprėjus Plungės rajone esantiems skautiškiems vienetams, jų vadovų sprendimu nutarta, jog laikas įkurti pirmą po Nepriklausomybės atkūrimo tuntą šiame krašte. Įvykdžius Lietuvos skautijos keliamus reikalavimus ir gavus pritarimą bei sulaukus oficialaus vyriausios skiautininkės Ievos Brogienės leidimo, tunto įkūrimo šventė susieta su Valstybės šimtmečio diena – Vasario 16-ąja.

Po iškilmingos atidarymo rikiuotės, vadovaujant patyrusiam skautui (pat. sk.) Andriui Stančikui, įnešta Lietuvos trispalvė, entuziastingai sugiedotas šalies himnas. Nuskambėjus draugininkų raportams, perskaitytas vyr. skautininkės I. Brogienės įsakymas dėl Telšių krašto Gondingos tunto įkūrimo, pristatyti draugovių draugininkai ir pavaduotojai: Žlibinų Igno Končiaus draugininkė paskautininkė Irena Jankauskienė, pavaduotoja paskautininkė Inga Bumblauskaitė; Plungės sesių „Kregždyno“ draugovės draugininkė suaugusi skautybėje Kristina Pilitauskienė, pavaduotoja pat. sk. Livija Bernotaitė; brolių „Perkūno ąžuolo“ draugovės draugininkas pat. sk. Deividas Petreikis, pavaduotojas – pat. sk. Laurynas Gruzdys; tuntininkas vyr. skautininkas, skautas vytis (sk. vytis) Žydrūnas, jo pavaduotoja paskautininkė Inga ir adjutantas pat. sk. Andrius.

Į šventinę sueigą pasveikinti sustiprėjusio Plungės rajono skautų vieneto, o kartu ir paminėti Valstybės šimtmečio susirinko nemažai garbių svečių. Tad po rikiuotės žodis buvo suteiktas žmonėms, kurie ne tik aktyviai palaiko skautų veiklą Plungės savivaldybėje ir šalyje, bet ir aktyviai juos remia, puoselėja skautiškas tradicijas ir dvasią.

Sveikinimo žodžius ir linkėjimus ne tik stiprėti, bet ir būti pirmiems tarė Savivaldybės meras Audrius Klišonis, kuris, džiaugdamasis skautų tunto nariais, padovanojo ir Plungės vėliavą. „Linkiu, kad ši vėliava visuomet būtų šalia jūsų vėliavos ir kad parodytumėte, jog esate iš Plungės“, – tardamas sveikinimo žodžius linkėjo meras.

LR Seimo narys Andriejus Stančikas, sveikindamas tunto įkūrimo proga, priminė, kokia svarbi Vasario 16-oji skautams. Prie vieno didžiausių skautų rėmėjo Andriejaus prisijungė ir jo žmona Sigutė, įteikdama dovanas – vertingas knygas skautų bibliotekėlei. „Taip pat noriu įteikti tokio „kuro“, be kurio joks vaikas ilgai netemptų“, – perduodama sausainius juokavo LR Seimo nario žmona.

Augti, stiprėti, turėti Dievą širdyje, mylėti artimą, ginti Tėvynę, būti pavyzdžiu kitiems ir skleisti gėrį tądien naujo tunto nariams linkėjo Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, kuri pasididžiuodama vėliau sakė, kad „Lietuvoje, o ir visoje Europoje, ko gero, nėra kitos bibliotekos, kuri turi savo skautus. Tokia – tik Plungės viešoji biblioteka“. 303 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Giedrius Šedbaras, Lietuvos šaulių sąjungos 8-osios Žemaičių rinktinės 2 Plungės kuopos šaulys Vaidotas Skierus džiaugėsi skautų patriotiškumu, vieningumu, tuo, kad jie vieni kitiems – broliai ir sesės. Mero patarėjas ir viso jaunimo Plungėje globėjas bei palaikytojas Gintautas Vaitkevičius, paklausęs skautų šūkių, pasiūlė jiems dar vieną – „Mauraa ne mauraa, plungiškee skautaa vara kiauraa“.

Gondingos tunto brolius ir seses sveikino Švietimo, kultūros ir sportoskyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Gintautas Rimeikis bei jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Kontrolės komisijos pirmininkas rietaviškis Lukas Kornelijus Vaičiakas, viena iš skautų organizacijos 1989 metais atkūrėja mažeikiškė Olga Alibajeva ir… Lietuvos skautijos vadovai: Tarybos narė Edita Andrijauskienė, Telšių krašto seniūnės pavaduotas sk. vytis Antanas Klumbys, Telšių tunto tuntininkė skautininkė, vyr. sesė Edita Barsienė.

Po sveikinimų ir linkėjimų pagerbti skautų judėjimo Plungės rajono savivaldybėje rėmėjai. Lietuvos skautijos vyr. skautininkės I. Brogienės įsakymu už ilgametę materialinę ir moralinę paramą skautiškam judėjimui ordinu už nuopelnus apdovanotas meras A. Klišonis.

Padėkos raštai įteikti LR Seimo nariui A. Stančikui, mero patarėjui G. Vaitkevičiui, bibliotekos direktorei V. Skierienei, jaunimo reikalų koordinatorei J. Venckuvienei. Padėkos raštai taip pat skirti ir dar dviem LR Seimo nariams – Jonui Varkaliui bei Jurgiui Razmai, kurie taip pat prisidėjo prie skautiškos dvasios puoselėjimo Plungės rajone. Jiems, negalėjusiems dalyvauti skautų šventėje, padėkos raštai bus įteikti vėliau.

Pasibaigus oficialiai daliai, skautai visus pakvietė pasivaišinti jų paruošta sriuba-koše, arbata bei kava.

Kiek vėliau, išsiskirsčius svečiams, skautai pratęsė savo šventę. Kasdieniame gyvenime vadovautis skautų šūkiu „Dievui, Tėvynei ir Artimui“ bei dešimčia priesakų tądien prižadėjo nauji broliai ir sesės iš trijų Gondingos tunto draugovių. Įžodžio ceremonijas pravedę draugininkai, jų pavaduotojai, vyresni broliai bei sesės naujiems skautų šeimos nariams ne tik užrišo kaklaraiščius, Tėvynės meilės ir Gerojo darbelio mazgus bet ir pasveikino šūkiais.

Šventinė sueiga, kaip ir įprasta skautuose, baigta rikiuote ir vėliavos išnešimu.

 

 

Plungės skautai

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.