Š eimos kortelė

2019-12-12

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neį galius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai į gyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, į vaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai į gyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Neį galųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tai tokia šeima, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiūrimas ar slaugomas neį galus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs asmuo, gyvenantis kartu su tėvais.

 

Kaip gauti šeimos kortelę?

Šeimos kortelė išduodama, pateikus prašymą:

  1. Per SPIS sistemą, adresu www.spis.lt paskyroje „Naujas prašymas“ pasirinkus opciją „Šeimos kortelė“. Užpildžius prašymą, pareiškėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas „Jūsų teisė gauti kortelę patvirtinta, kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų“.

  2. Atvykus adresu: A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, galima užpildyti ir pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. (su savimi turėti žemiau išvardytus dokumentus)

  3. Siunčiant pasirašytą prašymą ir patvirtintas dokumentų kopijas paštu adresu:

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vivulskio g.  5, LT-03162 Vilnius

Siunčiant paštu prie prašymo Šeimos kortelei gauti būtina pridėti šių dokumentų patvirtintas kopijas:

Jeigu šeima yra gausi ar šeimoje yra nepilnametis vaikas su negalia:

  1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  2. Teismo sprendimo dėl vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai išsituokę, kopiją;

  3. Teismo sprendimo dėl vaiko į vaikinimo ir nuolatinės globos arba į sakymo dėl laikinosios globos, kopiją.

Kai šeimoje slaugomas vaikas su negalia yra sulaukęs pilnametystės:

  1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;

  2. Teismo nutarties (-ių) dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo, kopiją.

Kopijos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (seniūno, socialinio darbuotojo, savivaldybės darbuotojo, notaro)

 

SVARBI INFORMACIJA: Prašyme turi būti išvardyti visi šeimos nariai, į skaitant ir patį pareiškėją, norintys naudotis kortelės nauda ir turintys teisę tai daryti, nes prašyme pateiktų asmenų sąrašas yra spausdinamas ant pačios kortelės.

 

Kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

 

Detalesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje adresu www.seimos-kortele.lt

 


Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM inf.


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.