Š eima vaikui – kaip tvirtos šaknys derlingam medžiui

2019-02-27

Vaiko, kaip visavertės asmenybės, ugdymas vyksta šeimoje: čia jis jaučiasi saugus, reikalingas, mylimas. Šeima – jo savastis, tapatybės garantas. Lietuvoje, kurios vidaus politikos vienas prioritetų yra šeima, tėvų meilės ir globos netekusiam vaikui taip pat pirmiausia ieškomi asmenys ar šeimos, susijusios su vaikais giminystės, emociniais ryšiais. Tokių neradus vaiko aplinkoje, ieškoma budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) šeimos, kuri galėtų laikinai, o vaikui neturint galimybių grįžti į savo biologinę šeimą – ir nuolat globoti (rūpinti) vaiką.

Ne vieni metai vyksta globos įstaigų pertvarka, siekiant, kad kuo daugiau jaunų žmonių augtų bei būtų ugdomi šeimose. Instituciniai globos namai palaipsniui išformuojami, ieškoma įtėvių, laikinųjų ir nuolatinių globėjų (rūpintojų). Taip pat formuojamos šeimynos, apgyvendinamos butuose, privačiuose namuose kartu su socialiniais darbuotojais. Deja, institucinė globa jaunam žmogui, besiformuojančiai asmenybei, neatstos tikrosios šeimos. Šeima – mama, tėtis, broliai, seserys – kaip oras ypač reikalinga mažam vaikui, jo natūraliai raidai, visaverčiam gyvenimui. Nieko nėra skaudžiau, kaip matyti vienišą, nemylimą, tėvų paliktą vaiką. Be tėvų, be šeimos augantį mažą žmogų galėtume palyginti su derlingiausio medžio ar gražiausios gėlės sėkla, pamesta pakelėje. Duok dieve, jei pasitaikys gera žemė, laistys lietus, daigelis suleis šaknis, tačiau, sutikime, šiai sėklelei labai mažai galimybių tapti tuo, kas slypi jos viduje – derlingu vaismedžiu ar nuostabia gėle. Jei jos niekas nelaistys, nepuoselės, nesirūpins, ją nustelbs piktžolės, liks nevaisinga. Labai panašus likimas ištinka daugelį be tėvų meilės ir šeimos augančių vaikų. Jie kaip tos sėklelės, nelaistomos mamos ar tėčio meile, nešildomos atjautos saule, neapravimos nuo piktžolių – gyvenimo pavojų – sunkiai iriasi per gyvenimą, dažnai nepanaudodami prigimtinių dovanų.

Lietuvoje steigiami globos centrai, kurių vienas pagrindinių veiklos tikslų – surasti vaikui šeimą, norinčią ir gebančią priimti į savo širdį ir namus svetimą vaiką kaip savą. Globos centre dirbantys GIMK (globėjų / įtėvių mokymo ir konsultavimo) specialistai padeda besidomintiems globa bei įvaikinimu, apsisprendusiems būsimiems globėjams (rūpintojams) įtėviams eiti keliu iki vaiko atsiradimo šeimoje: jiems vykdo mokymus, globos / įvaikinimo proceso metu su globėjais (rūpintojais) / įtėviais dirba globos koordinatoriai, psichologai, kiti Globos centro specialistai – taip suteikiama visokeriopa pagalba tiems, kurie apsisprendžia į savo namus priimti vaiką. Patvirtinus globą, Centro specialistai bendradarbiauja su globėjų šeimomis, konsultuoja, teikia joms reikiamą pagalbą.

Kol vaikui randama nuolatinių globėjų ar įtėvių šeima, praeina nemažai laiko, tad šiuo metu ypač reikalingi žmonės, budintys globotojai, kurie galėtų laikinai pasirūpinti šeimos netekusiais vaikais (ilgiausiai – 12-ai mėnesių) savo namuose. Vaikų amžius – nuo gimimo iki 18 metų. Budinčiu globotoju gali būti fizinis asmuo, atitinkantis LR civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus. Sutartį pasirašęs su Globos centru, budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Budintis globotojas yra socialiai draustas, už savo darbą gaunantis atlyginimą darbuotojas. Tai ir profesionalus atlygintinas darbas, ir viena didžiausių aukų, kuri tampa dovana žmogaus sielai. Daugelis budinčių globotojų pasakoja apie savo patirtis, akcentuodami užsimezgusius ryšius su globotiniais. Šis jausmas – geriausia, ką gali patirti tėvai – tegu ir ne biologiniai. Sako, meilė visada palieka žymę širdyje. Jo darbą praskaidrina prižiūrimo vaiko mažėjančios baimės, skausmas, vis dažnesni apkabinimai bei platesnė šypsena.

Į budinčio globotojo šeimą patenka tie vaikai, kurie laikinai (ilgiausiai 12-ai mėnesių) negali gyventi su biologine šeima, tačiau dedamos visos pastangos sugrąžinti vaiką į jo šeimą. Budintis globotojas vaiko priežiūros laikotarpiu gauna atlygį, o vaiką išlydėjus atgal į jo biologinę šeimą arba į nuolatinių globėjų arba įtėvių šeimą, laukimo laikotarpiu budinčiam globotojui mokami pinigai – išmoka vaiko laukimo laikotarpiu – 0,75 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos dydžio mėnesinis atlygis Budinčiam globotojui, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas.

Labai laukiame asmenų šeimų, pasiryžusių nuolat dirbti budinčiais globotojais ir į savo šeimą priimti laikinai tėvų globos netekusius vaikus (ilgiausiai – 12-ai mėnesių) nuo gimimo iki 18 metų.

Informuojame, jog ir šiuo metu renkama nauja globėjų ir įtėvių mokymų grupė pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.

Vizitas mūsų įstaigoje ar skambutis Jūsų niekuo neįpareigoja, o gavę atsakymus į Jums rūpimus klausimus, turėsite galimybę apsispręsti – ar norite ir galite priimti į savo namus ir širdis be tėvų globos likusį vaiką.

 

Mūsų adresas:

V. Mačernio g. 31, Plungė,
Plungės socialinių paslaugų centro
Globos centro padalinys.
Tel. pasiteirauti +370 683  71 193,
el. p. plungegimk@gmail.com
 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.