Išplėstinėse Plungės rajono seniūnaičių sueigose sprendimais patvirtintos prioritetinės ir tinkamos finansuoti veiklos pagal 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Informacija apie įvykdymą

Alsėdžių seniūnija More information

1.

 

1. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

2020-03-17 Nr. LK – 89

Įgyvendintas projektas „Kėdžių įsigijimas“

Įgyvendinus projektą „Kėdžių įsigijimas“ praturtėjo bendruomenės materialinė bazė. Numatomose bendruomenės patalpose bus sukurtos erdvės visų amžiaus grupių gyventojams  praleisti turiningai laisvalaikį. Projekto rezultatas prisidėjo prie aktyvesnio ir produktyvesnio bendruomenės sutelktumo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-11 16:32:40
This site is registered on wpml.org as a development site.