Mokesčiai, įmokos, tarifai

 

 

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas More information

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Sprendimo data
ir Nr.

Pakeitimai

Suvestinė redakcija

 

Komunalinės paslaugos

 

 

 

1.

Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prisijungimo prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei laikino atsijungimo įmokos

2008-02-28, Nr. T1-46

2014-09-25,
Nr. T1-228

 

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

2019-11-28, Nr. T1-277

   

3.

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas

2023-02-23, Nr. T1-41    

4.

Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas

2020-09-24, Nr. T1-199    

5.

Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai

2020-09-24, Nr. T1-204

2021-05-27,
Nr. T1-165 

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-05-29)

6.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai

2020-02-13, Nr. T1-15

 

 

7.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių kaimiškose seniūnijose maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifai

2021-03-25, Nr. T1-75    

8.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros (eksploatavimo) fiksuoti tarifai namams, nepasirinkusiems šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojo

2020-02-13, Nr. T1-16

 

 

9.

Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas

2019-10-31, Nr. T1-268

2020-02-13,
Nr. T1-22,

2022-02-10,
Nr. T1-31

2023-10-26,
Nr. T1-292

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-02-12)

10.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

2016-06-30, Nr. T1-180

   
11.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2013-10-31, Nr. T1-255

2014-10-30,
Nr. T1-267

2015-12-03,
Nr. T1-324

2017-03-30,
Nr. T1-65

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-04-04) 

12.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

2022-07-28, Nr. T1-188 

2023-05-18,
Nr. T1-144

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-05-20)

13.

SĮ „Plungės būstas“ teikiamų paslaugų kainos

 2015-09-24, Nr. T1-262

2019-10-31,
Nr. T1-268
 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-07)

14.

Plungės miesto pirties paslaugų kainos ir viešojo tualeto paslaugos teikimas

2021-12-27, Nr. T1-314

      2023-09-28,
         Nr. T1-261
 

15.

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas

2021-10-28, Nr. T1-263    
16.

Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

2019-10-31, Nr. T1-267

2022-02-10,
Nr. T1-32

2023-10-26,
Nr. T1-291

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-02-12)

 

Kultūros įstaigų teikiamos paslaugos

 

 

 

1.

Kulių kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

2019-02-07, Nr. T1-5

 

2.

Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainos

2021-06-23, Nr. T1-185 2022-07-28,
Nr. T1-167
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-07-30)

3.

Savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainos

2023-03-30, Nr. T1-74

 

 

4.

Savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

2019-03-21, Nr. T1-43

 

 

5.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

 2022-11-24, Nr. T1-252

 

 

6.

Žlibinų kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

 2017-10-26, Nr. T1-230

   

7.

Šateikių kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

2022-11-24, Nr. T1-253

 

 

 

Socialinės paslaugos

 

 

 

1.

Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2020-04-23, Nr. T1-61  2021-12-27,
Nr. T1-334
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-12-29)

2.

Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2021-12-27, Nr. T1-333     

3.

Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2019-03-21, Nr. T1-48

2019-07-25,
Nr. T1-183

2020-05-28,
Nr. T1-101

2021-03-25,
Nr. T1-74

2022-03-24,
Nr. T1-66

2022-05-26,
Nr. T1-131

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-05-28)

4.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

 

 2020-09-24, Nr. T1-189

2021-11-25,
Nr. T1-287

2022-09-22,
Nr. T1-198

2023-05-18,
Nr. T1-137

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-05-20)

5.

Plungės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio nustatymas ir perskaičiavimas

2015-05-21, Nr. T1-140

   

6.

Plungės socialinių paslaugų kainos

2022-11-24, Nr. T1-250

2023-02-23,
Nr. T1-39
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-02-25)

7.

Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

2019-03-21, Nr. T1-47

 

2020-04-23,
Nr. T1-60

2021-05-27,
Nr.T1-143

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-07-01)

8.

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas 2017-11-30, Nr. T1-277    

9.

Maksimalūs socialinės globos paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžiai

2023-01-26, Nr.T1-14

   
10.

Socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams – teikimo Plungės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2022-03-24, Nr. T1-64

   
11.

Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašas ir dienos socialinės globos paslaugų asmenims teikimo namuose kainos

2016-12-22, Nr. T1-305 2020-04-23,
Nr. T1-59

2022-03-24,
Nr. T1-65

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-03-29)
12.

Socialinių paslaugų kainos Plungės rajono savivaldybėje

2022-11-24, Nr. T1-250

2023-02-23,
Nr. T1-39
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-02-25)
13.

Viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamos socialinės globos paslaugos ir jų kainos

2023-01-26, Nr. T1-15

   

 

Švietimo ir ugdymo įstaigų teikiamos paslaugos

 

 

 

1.

Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

2021-10-28, Nr. T1-259

2022-04-28,
Nr. T1-90

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-05-01)

2.

Vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymas

2021-01-28, Nr. T1-8    

3.

Įkainiai už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą

2023-05-18, Nr. T1-125

   

 

4.

Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainos

 

2021-06-23, Nr. T1-175

2021-07-29,
Nr. T1-212

2021-12-27,
Nr.T1-324

2022-02-10,
Nr. T1-6

2022-04-28,
Nr. T1-92

2023-07-27,
Nr. T1-208

            2023-10-26,
             Nr. T1-272

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-07-29)

5.

Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

2019-09-26, Nr. T1-208

2022-12-22,
Nr. T1-264

 

6.

Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų bei neformaliojo vaikų švietimo akredituotų programų užsiėmimus lankantiems mokiniams tvarkos aprašas

 2017-07-27, Nr. T1-163    
7.

Plungės specialiojo ugdymo centro teikiamų socialinių paslaugų kainos

2022-06-23, Nr. T1-159    
 

Sveikatos įstaigų teikiamos paslaugos

     

1.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos

2015-09-24, Nr. T1-259,

2016-06-30,
Nr. T1-191

2016-11-24,
Nr. T1-298 (redakcija)

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-11-29)

2.

VšĮ GMP teikiamos paslaugos kainos

2015-04-30, Nr. T1-120

   

3.

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainos

2020-12-22, Nr. T1-298

2022-12-22, Nr. T1-283

2021-01-28,
Nr. T1-10

2022-06-23,
Nr. T1-150

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2022-06-28)

 

Kitos paslaugos

 

 

 

1.

Keleivių vežimo autobusais Plungės miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais kainos nustatymas

2020-10-29, Nr. T1-248

2022-04-28,
Nr. T1-122

2023-05-18,
Nr. T1-138

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-01-27)

2.

Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo nuostatai

2022-07-28, Nr. T1-188    

3.

Vietinė rinkliava už komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose

 2015-05-21, Nr. T1-139

 
   

4.

Prekybos ar (ir) paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

2022-05-26, Nr. T1-134

 

 

5.

Savivaldybėje teikiamų paslaugų kainos (Savivaldybės administracijos pastato patalpų nuomos kainos)

2022-09-22, Nr. T1-203

 

 

6.

Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 

2021-04-29, Nr. T1-121

 

 

7.

Biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainos 2016-03-31, Nr. T1-94

2018-11-29,
Nr. T1-255

2019-05-30,
Nr. T1-141

 Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-06-04)

8.

Mokesčių lengvatų už sukurtas naujas darbo vietas teikimo tvarkos aprašas

2017-05-25, Nr. T1-134

   

9.

Plungės rajono savivaldybės Aktyvaus poilsio ir pramogų zonoje, Plungės m., M. Oginskio dvaro teritorijoje, teikiamų paslaugų kainos

2019-07-25, Nr. T1-175

   

10.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo, mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašas

2021-12-27, Nr. T1-313

 

 

11.

Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Plungės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika

 2021-02-18, Nr. T1-31    
12. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas 2021-12-27, Nr. T1-319 2022-02-10,
Nr. T1-10
Galiojant suvestinė redakcija (nuo 2022-02-12)
13. Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas 2021-12-27, Nr. T1-336    
14. Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašas 2022-04-28, Nr. T1-98

2023-03-30,
Nr. T1-72

 
15. Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2022-04-28, Nr. T1-119    
16. Plungės rajono istorinių gyvenviečių pastatų išorės tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašas
2022-09-22, Nr. T1-197    
17. BĮ „Plungės sporto ir rekreacijos centras” Plungės sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainiai
2022-12-22, Nr. T1-285

2023-03-30,
Nr. T1-67

2023-07-27,
Nr. T1-224

 

 

Žemės nuomos mokestis. Informacija valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams More information

 

Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista naudotis žeme žemės reformos metu, turi mokėti žemės nuomos mokestį. Šį mokestį administruoja Savivaldybė.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-186 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ patvirtinti 2023 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai (žemiau pateikiama sprendimo ištrauka):

       „1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifus  valstybinės žemės sklypams, suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau šių žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, valstybinės žemės nuomos sutartims, kurioms žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius:  

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 0,9 procento;

1.2. namų valdų žemei kaimo vietovėje – 0,6 procento;

1.3. mažaaukščių ir individualių gyvenamųjų namų žemei Plungės mieste – 0,6 procento;

1.4. daugiabučių namų bendrijų žemei – 0,6 procento;

1.5. garažų savininkų bendrijų naudojamai žemei – 0,7 procento;

1.6. komercinės paskirties objektų teritorijoms ir kitai žemei – 1,1 procento;

1.7. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms – 1,1 procento.

       2. Apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypams Plungės rajone nustatymo komisijos teikimu, taikyti 4 procentų žemės vertės tarifą, neatsižvelgiant į šio sprendimo 1 punkte nustatytus tarifus.”

PRIDEDAMA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-186 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-162 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“ nustatyti namų gyvenamųjų teritorijų žemės ar žemės ūkio paskirties žemės neapmokestinami žemės sklypų dydžiai. Plungės rajono savivaldybės teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečiams asmenims, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai) – Plungės mieste – 0,04 hektaro, kaimo vietovėje – iki 1,0 hektaro. Mokesčiai mokami už plotą, viršijantį šį nustatytą dydį.  

Šia suteikiama lengvata gali pasinaudoti ir daugiabučių namų gyventojai. Daugiabučių namų gyventojai prašymus dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos turi pateikti Savivaldybės administracijos (Vytauto g. 12) Bendrųjų reikalų skyriui (115 kab.) raštu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Kartu su prašymu dėl lengvatos suteikimo būtina pridėti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  2. pažymą (su daugiabučio namo pirmininko ar administratoriaus parašu ir antspaudu) apie daugiabučio namo bendrą ir nuosavybės teise priklausančio buto ir jam priskirtų kitų patalpų plotą;;

  3. darbingumo lygio pažymą;

  4. dieninio skyriaus mokymo įstaigos pažymą.

Nuo žemės nuomos mokesčio atleidžiami juridiniai ir fiziniai asmenys, jeigu jų mokėtinas žemės nuomos mokestis už visus nuomojamus (naudojamus) žemės sklypus neviršija 1,50 euro.

Atleidžiama nuo žemės nuomos mokesčio Plungės rajono savivaldybės biudžeto sąskaita už pagrindinei veiklai (paskirčiai) naudojamą valstybinę žemę:

1. archeologijos paminklų (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę (išskyrus namų valdų, kitų pastatų, kiemų, tvenkinių, kelių užimtą žemę);

2. valstybinių rezervatų bei nacionalinių ir regioninių parkų teritorijoje esančių rezervatų žemę;

3. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamą žemę;

4. bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei, komercinei veiklai);

5. uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ naudojamą žemę;

6. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę;

7. žemę, priskirtą nekilnojamajam turtui, kurį valstybės įmonei Valstybės turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir Savivaldybė, iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;

8. valstybės ir savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę.

Už valstybinę žemę, naudojamą kitoms reikmėms, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas bendra tvarka.

PRIDEDAMA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-162 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“.

Primename, kad žemės nuomos mokestį fiziniams asmenims apskaičiuoja ir mokesčio deklaracijas siunčia Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius. Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme ir yra pakeitę gyvenamąją vietą ar visai jos nedeklaravę ir iki lapkričio 15 dienos negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistę L. Luotienę (206 kab., Vytauto g. 12, Plungė) arba skambinti telefonu  (8 448) 73 113.  

Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui (206 kab.). Vienas deklaracijos egzempliorius lieka skyriuje, o kitas, pasirašytas Savivaldybės administracijos atsakingo tarnautojo, grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Juridiniai asmenys deklaracijas gali pateikti ir elektroniniu paštu lina.luotiene@plunge.lt. Taip pat žemės nuomos mokesčio deklaracijas galima pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijai elektroninėmis priemonėmis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Mokesčio deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip likus 15 dienų iki mokesčio sumokėjimo termino.

Deklaracijos formą galite rasti čia:

Įmokų kodai pateikti lentelėje:

Įmokų pavadinimai Įmokų kodai
Nuompinigiai (užmokestis) už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą Nepasibaigusių terminų mokėjimo įmokos Laiku nesumokėtų įmokų delspinigiai
Fizinių asmenų 3111 3113
Juridinių asmenų 3121 3123
 

Už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Informacija teikiama tel. (8 448) 73 113, kontaktinis asmuo – Lina Luotienė.

PRIDEDAMA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-137 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad pakeista sąskaita mokesčiams už valstybinės žemės nuomą pervesti.

Mokėjimo rekvizitai:

Plungės rajono savivaldybės administracija
LT387182000002130688
AB Šiaulių bankas
Bic/Swift: CBSBLT26

 

Žemės mokestis. Informacija žemės savininkams More information

Žemės mokesčio tarifai. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Žemės mokesčio lengvatos. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Nekilnojamojo turto mokestis More information

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Pajamų mokesčio už verslo liudijimą dydžiai More information

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10 09:21:48
This site is registered on wpml.org as a development site.