Rekomendacijos dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja laikytis šių gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo nuostatų:

1. Gatvės pavadinimą sudaro gatvės vardas ir gatvės tipo nuoroda.

1.1. Gatvės vardas rašomas didžiąja raide; kai jį sudaro du ar daugiau žodžių – visi savarankiški žodžiai rašomi didžiąja raide, pvz.: Lauko g., Mėtų g., Tiesioji g.; Aušros Vartų g., Duonos Kalno g., Gerosios Vilties g.

1.2. Gatvės tipo nuoroda rašoma mažąja raide.
       Daugelį gatvės tipo nuorodų įprasta trumpinti: gatvė – g., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., alėja – al., prospektas – pr., aikštė – a., skveras – skv. Paprastai netrumpinamos rečiau vartojamos nuorodos; prireikus trumpinama taip: takas – tak., plentas – pl., kelias – kel., kl., aplinkkelis – aplinkl., vieškelis – vieškl., krantinė – krant.
       Kai kurie gatvės tipą nurodantys žodžiai gali eiti gatvės vardo dalimi, pvz.: Krantinės g., Saulės Tako g., Pietinio Kelio g.

2. Gatvės vardo parinkimas:

2.1. Gatvių vardais eina:

2.1.1. Abstrakčios reikšmės daiktavardžiai, paprastai vienaskaitos formos, pvz.: Vilties g., Atgimimo g., Jaunystės g.; Pasimatymų skg.

2.1.2. Gamtos ir kitokių reiškinių bei objektų pavadinimai (dažnai pagal toje gatvėje ar kuria nors kryptimi esantį ar buvusį statinį ar kitą objektą), paprastai vienaskaitos formos, pvz.: Lietaus g., Saulės g., Upės g., Dvaro g., Mokyklos g., Bažnyčios g., Teatro g., Sanatorijos g.
Kai kurie vardai pagal prasmę atitinkamai gali būti vienaskaitos arba daugiskaitos formos, pvz.: Žiburio g. arba Žiburių g., Lankos g. arba Lankų g., Ganyklos g. arba Ganyklų g.

2.1.3. Augalų, gyvūnų, asmenų pavadinimai, paprastai daugiskaitos formos, pvz.: Rūtų g., Varnų g., Elnių g., Brolių g., Sėlių g., Bernardinų g., Visų Šventųjų g. Vienaskaitos forma tinka, kai vardas siejamas su konkrečiu objektu, pavyzdžiui, pavadinimas Ąžuolo g. – su Stelmužės ąžuolu.

2.1.4. Dievybių, mitologinių būtybių pavadinimai, pvz.: Šventosios Dvasios g., Perkūno g., Žemynos g., Laumių g.

2.1.5. Apibūdinamosios reikšmės žodžiai – būdvardžiai ir būdvardiškieji žodžiai, pvz.: Tylioji al., Žemutinė g., Lenktoji g., Vakarinis aplinkkelis. Šiuo atveju vartojamos įvardžiuotinės vienaskaitos vardininko formos, pvz., Ramioji g. – ne Rami g. Rišliame tekste būdvardinius vardus geriau linksniuoti (derinti būdvardžio ir daiktavardžio galūnes), pvz.: Gyvena Ramiojoje gatvėje; Gyvena Ramiojoje g. 2, Utenoje; bet gali būti ir Gyvena Utenoje, Ramioji g. 2; Gyvena adresu: Ramioji g. 2, LT-28033 Utena.
       Būdvardžiais gatvių pavadinimuose reiškiamas ir papildomas vardo požymis, pvz.: Uosto g. ir Naujoji Uosto g., Smiltelės g. ir Senoji Smiltelės g., Vandens g. ir Didžioji Vandens g., Plukių g. ir Mažoji Plukių g. Papildomas vardo požymis gali būti išreikštas ir daiktavardžio (asmenvardžio ar vietovardžio) kilmininku, pvz.: Ribiškių Didžioji g., Vydūno Mažoji g.

2.1.6. Vietovardžiai, pvz.: Kauno g., Danės g., Rąžės g. Vartotinos oficialios, norminės vietovardžių formos.
       Rekomenduojami gatvių pavadinimai su krašto vietovardžiais, ypač nykstančiais ar išnykusiais.
       Pagrindinė kaimiškosios vietovės gatvė gali būti pavadinta tos vietovės vardu, pvz., Paskynų g. (Paskynų kaime). Prijungus kaimą prie kitos gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas išsaugo kaimo vardą buvusioje kaimo teritorijoje, pvz., Justiniškių g. (Vilniuje).
       Gatvių pavadinimai gali būti sudaromi ir iš kitų šalių vietovardžių – vartojamos tradicinės arba adaptuotos tų vietovardžių formos, pvz.: Islandijos g., Karaliaučiaus skg., Europos a., Reinės a. (mieste, turinčiame glaudžių ryšių su Vokietijos miestu Reine (Rheine).

       2.1.7. Asmenvardžiai – garsių, kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių vardai ir pavardės, slapyvardžiai, pvz.: Barboros Radvilaitės g., Jono Basanavičiaus g., Vinco Mykolaičio-Putino g., Žemaitės g. Pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė (išimtis – tradiciškai nusistovėjęs junginys Dariaus ir Girėno g.). Kai vadinama asmenų grupės vardu, vartojama daugiskaitos forma, pvz., Radvilų g.
       Titulai, laipsniai, pareigos ir pan. pavadinime nenurodomi, pvz.: ne Vysk. Merkelio Giedraičio, o Merkelio Giedraičio g., ne Knygnešio Bataičio g., o Antano Bataičio g. Išimtis – gatvių pavadinimai nuo šventųjų vardų rašomi su trumpiniu šv., pvz.: Šv. Ignoto g., Šv. Gertrūdos g.
       Vartojamos adaptuotos kitų kalbų asmenvardžių formos, pvz., Tomo Mano g.
       Gatvėms neteikiami gyvų asmenų vardai.

2.1.8. Istorinių, kultūrinių vietų, įvykių (datų), objektų pavadinimai, pvz.: Žalgirio g., Vasario 16-osios pr., 9-ojo Forto g. Skaitvardžiai gatvių pavadinimuose reiškiami arabiškais skaitmenimis su linksnio galūne po brūkšnelio.

2.2. Rekomenduojami trumpi, neutralūs gatvių vardai, todėl teiktiniausi nurodyti 2.1.1–2.1.6 punktuose.

2.3. Renkant vardą iš kelių bendrinėje kalboje vartojamų leksinių variantų patariama rinktis teiktinesnį, pvz.: Topolių g. – geriau Tuopų g.; Veršva yra šalutinis upėvardžio Veršvas variantas, todėl geriau Veršvo g.

2.4. Nerekomenduojama gatvės vardo sieti su dažnai trumpalaikiais simboliniais įstaigų, įmonių ar panašiais pavadinimais. Išimtis – gatvių, suplanuotų sodininkų bendrijų teritorijose, pavadinimai pagal tų bendrijų pavadinimus. 

2.5. Gatvių pavadinimai nedaromi iš bendrinei kalbai neteiktinų žodžių: svetimybių, tarmybių, žargonybių, netaisyklingų, dirbtinių, nelinksniuojamų žodžių, taip pat nesudaromi su skaitmenimis reiškiamais skaitvardžiais – neteiktini tokie pavadinimai kaip 5-oji g., 10-asis skg. ir pan.

2.6. Skaitvardiniu (numeriniu) dėmeniu prireikus numeruojamos to paties vardo gatvės, priskirtos tai pačiai gyvenamajai vietovei, dažniausiai – buvusios ar esamos sodininkų bendrijos teritorijoje.  
       Papildomasis požymis – eilės numeris – reiškiamas arabiškais skaitmenimis su linksnio galūne po brūkšnelio (be tarpelių). Trumpinys Nr. gatvių pavadinimuose nevartojamas. Gatvės numeris nurodomas po pagrindinio vardo, pvz.: Baltijos 1-oji g., Baltijos 2-oji g. ir t. t., Dukstynėlės 1-oji g., Dukstynėlės 2-oji g. ir t. t., Raudondvario takas, Raudondvario 2-asis takas ir t. t.
       Patariama vengti keliažodžių vardų su dėmeniu sodų, pvz.: Pagubės Sodų 1-oji g. – geriau Pagubės 1-oji g. arba Sodų 1-oji g.

3. Gatvių pavadinimai, kaip adreso sudedamosios dalys, į kitas kalbas neverčiami. Prireikus rišliame tekste gali būti verčiama gatvės tipo nuoroda ar jos sutrumpinimas.  
       Pastaba. Kampinio pastato adresą sudaro du gatvių pavadinimai ir numeriai, skiriami įžambiuoju brūkšniu, pvz.: Gedimino pr. 39 / Ankštoji g. 1.

       Dar žr. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Žin., 2011, Nr. 12-541).

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-24 13:48:25
This site is registered on wpml.org as a development site.