Kaip rengti sutartis?


Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų teisės aktų nustatyta tvarka ir forma išreikštas susitarimas dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo ar nutraukimo.

Sutarčių yra įvairių. Jas gali sudaryti organizacijos, įstaigos, įmonės ir individualūs asmenys. Pagal turinį ir paskirtį yra darbo, paslaugų teikimo, nuomos, prekybos, paskolos, bendradarbiavimo ir kitos sutartys.

Sutarčių blankuose rašomos sutartys įforminamos pagal standarto reikalavimus. Ne blanke įforminama sutartis turi sutarties pavadinimą, tekstą ir parašus, datą, gali būti numeris ir vietos nuoroda. Sutarties pavadinimas būna lapo viduryje, o data ir vietos nuoroda – žemiau, lapo centre, viena po kitos.

Sutarties subjektai yra sutartį sudarantys asmenys. Jie vadinasi sutarties šalimis (ne pusėmis). Atskiros sutarčių rūšys turi savus sutarčių šalių pavadinimus: darbdavys ir darbuotojas, užsakovas ir vykdytojas, nuomotojas ir nuomininkas, paslaugos gavėjas ir paslaugos teikėjas, pirkėjas ir pardavėjas ir t. t. Sutarties įvadinėje dalyje iš pradžių šalys įvardijamos jų tikraisiais vardais (prieš įvardijimą gali būti įvardis Mes). Netinka pasakymai iš vienos pusės, iš kitos pusės.

Jei sutarties šalis yra įstaiga, rašomas jos pavadinimas, vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė: Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Paslaugos gavėjas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Jono Jonaičio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama bendrovės direktoriaus Petro Petraičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus …

Jei sutarties šalis yra individualus asmuo, rašomas jo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paso (ar jį atstojančio dokumento) numeris ir išdavimo data: Jonas Jonaitis, gyvenantis Varnų g., Plungėje, paso duomenys: Nr. LM 0000000, išduotas 2009-09-09. Galima nurodyti gimimo datą arba asmens kodą. Prieš asmens vardą ir pavardę sutartyje nerašomi titulai, pagarbos žodžiai ar jų santrumpos; netinka ir priedėlis pilietis ar jo santrumpa pil.

Įvadinė dalis baigiama žodžiais: sudaro šią sutartį. Jei yra įvardis Mes, rašoma: sudarome (-ėme) šią sutartį.

Svarbiausias sutarties elementas yra teksto dėstomoji dalis, kurią sudaro visa sutarties sąlygų sistema. Sutarties tekste išdėstoma sutarties esmė ir sąlygos, šalių įsipareigojimai ir teisės; sutarties vykdymo ar darbo atlikimo būdai, sąlygos ir laikas, atsiskaitymo ar užmokėjimo tvarka ir kt. Kiekvienam dalykui skiriamas atskiras punktas ar papunktis, net atskiri skyriai su antraštėmis. Sutarties tekstas turi būti numeruojamas punktais, jei reikia – ir papunkčiais. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės, po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide. Sutarties skyriai numeruojami romėniškais skaitmenimis.

Pabaigoje nurodomas sutarties egzempliorių skaičius ir kam jie skiriami, pvz.: Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną – Pirkėjui ir Pardavėjui. Egzempliorių skaičių klaidinga nusakyti vietininku: dviejuose egzemplioriuose.

Po teksto pateikiami šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai. Čia nurodoma įstaigos (įmonės) pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, telefonas, banko sąskaita, banko pavadinimas;  individualaus asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, paso duomenys.

Žemiau rašomas įstaigos vadovo ar atstovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė, dedamas antspaudas; individualaus asmens – parašas, vardas, pavardė.  

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-24 15:24:21
This site is registered on wpml.org as a development site.