Plungės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. DE – 1341

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

Atlikus kompetencijai priskirtose veiklos srityse Plungės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (Ekstremaliųjų įvykių kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (suvestinė redakcija nuo 2018-02-03) ir išnagrinėjus pavojus (Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189),  nustatyta, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijoje:

1. Labai didelių pavojų, turinčių labai didelę, didelę ar vidutinę  riziką  bei padarinius, nėra.

2. Didelių pavojų, turinčių labai didelę, didelę ar vidutinę riziką bei padarinius, yra;

2.1. hidrotechninių statinių HTS (dirbtinės užtvankos) avarijos ir (ar) jų įrenginių gedimai;

2.2. žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos.

3. Pavojų,  turinčių priimtiną rizikos lygį bei padarinius, yra:

3.1. šilumos energijos sutrikimai ir (ar) avarijos;

3.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai ir (ar) gedimai (avarijos);

3.3. stichiniai meteorologiniai reiškiniai, augalų  ir  gyvūnų ligos žemės ūkio veikloje;

3.4. gaisrai  gyvenamosios paskirties pastatuose bei atvirose  vietovėse.

4. Visi kiti nagrinėti pavojai  yra bendrųjų rizikų bei padarinių pavojai.

__________________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-24 21:30:16
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.