Plungės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. DE – 1329

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

Atlikus kompetencijai priskirtose veiklos srityse Plungės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (Ekstremaliųjų įvykių kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (suvestinė redakcija nuo 2018-02-03) ir išnagrinėjus pavojus (Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189), nustatyta, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijoje:

1. Labai didelių pavojų, turinčių labai didelę, didelę ar vidutinę riziką bei padarinius, nėra.

2. Didelių pavojų, turinčių labai didelę, didelę ar vidutinę riziką bei padarinius, yra:

2.1. hidrotechninių statinių HTS (dirbtinės užtvankos) avarijos ir (ar) jų įrenginių gedimai.

3. Pavojų, turinčių priimtiną rizikos lygį bei padarinius, yra:

3.1. šilumos energijos sutrikimai ir (ar) avarijos;

3.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimai ir (ar) gedimai (avarijos);

3.3. gyvūnų, paukščių ligos, stichiniai meteorologiniai reiškiniai žemės ūkio veikloje;

3.4. gaisrai gyvenamosios paskirties pastatuose bei atvirose vietovėse;

3.5. žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos (toliau – užkrečiamosios ligos).

4. Visi kiti nagrinėti pavojai yra bendrųjų rizikų bei padarinių pavojai.

__________________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-04 10:13:53
This site is registered on wpml.org as a development site.